• Svar på interpellation om vuxenhabilitering i Västernorrlands län

  KDS har i en interpellation ställt frågor om vuxenhabiliteringen i Västernorrland.

  Behovet av vuxenhabilitering uppmärksammades redan i samband med barnhabilteringsutredningens arbete 1987-1988. Det ansågs då att barnhabiliteringen skulle utredas och utvecklas i första hand. En utvärdering av barnhabiliteringen pågår just nu och väntas vara färdig i juni 1991.

  Barnhabiliteringen inriktas mot barnens och familjens behov och står till förfogande tills den unge är omkring 20 år. Re...

 • Interpellation: Vuxenhabilitering i Västernorrlands län

  Interpellation till landstingsrådet Alf Wedin.

  I vårt landsting skedde en välbehövlig satsning på rörelsehindrade barn för några år sedan. Omhändertagandet av dessa barn sker nu på fler orter i länet och med betydligt bättre personella resurser än tidigare. Under våren kommer en uppföljning av verksamheten att redovisas till förvaltningsutskottet.

  Det är däremot betydligt sämre ställt med habiliteringsinsatserna för ungdomar och de unga vuxna. Av landets landsting finns sådan vu...

 • Sjukhus -90: Moderat attack mot Sollefteå

  Vid ett anförande på måndagen kommenterade KdS gruppledare i landstinget, fredagens behandling av Sjukhus-90 i landstingets FU och sade:

  ”Redan i januari intog KdS i Västernorrland den ståndpunkt som både landstingets (s)-grupp, centern samt folkpartiet nu i februari kommit fram till. Det innebär i korthet att upptagningsområdena kommer att ändras så att Sollefteå får ett ökat underlag medan Härnösand minskas.

  Kirurgkliniken i Härnösand slås inte ihop till en enhet med Sun...