• Samverkan mellan ASIH ansågs besvarad

  Sverker Ågren (kd) och företrädarna för övriga allianspartier har i en motion föreslagit en ökad samverkan mellan ASIH i Sundsvall och Hospice. När frågan behandlades på dagens fullmäktigesammanträde blev det livliga diskussioner. Det hela slutade med att landstinget beslutade att anse motionen besvarad istället för bifallen, något som fick en mängd ledamöter att reservera sig mot beslutet.

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 28 november 2007 § 174:

  Motion från Ulla Norg...

 • Motion: Samverkan mellan ASIH i Sundsvall och Hospice

  Sedan början av 1990-talet har det på Sundsvalls sjukhus funnits ett palliativt vårdteam, som sedan 1996 övergått till ASIH – avancerad sjukvård i hemmet. I teamet ingår sex distriktssköterskor med varierande kompetenser samt två läkare på konsultbasis från onkologen. Teamet sköter onkologpatienter, som kan vistas i sin hemmiljö, från Sundsvall och Timrå. Den ene läkaren är specialist i palliativ medicin och den andre är anestesiolog. Tre eftermiddagar i veckan finns specialisten på pla...

 • KdS Västernorrlands Hälso- & sjukvårdspolitiska handlingsprogram 1995-1998

  Förord Värdig vård – en mänsklig rättighet!

  Hälso- och sjukvård är tillsammans med omsorg av äldre och handikappade, hörnpelare i vår välfärd. Kristdemokraterna har alltid satt dessa områden högt i den politiska debatten.

  KdS i Västernorrland presenterar nu det program som vi kommer att arbeta efter i landstinget under den kommande valperioden. Det saknar löften därför att de är meningslösa i en föränderlig tid. Men programmet visar vad vi vill! KdS politik styrs av våra grundläg...