• KD mötte Vårdförbundet

  Den 23 september 2019 besökte Kristdemokraternas och Centerpartiets regiongrupp Vårdförbundet i Sundsvall. Ett viktigt möte där vi fick bland annat fick möjlighet att diskutera arbetsmiljö och arbetsvillkor för medarbetare i hälso- och sjukvården i regionen.

  Stafetter

  Först kom vi att diskutera hyrpersonal. Att hyrpersonal (stafetter) inte får vara bosatta i länet löser inte problemet med dessa. Regionen behöver enligt Vårdförbundets representanter i Sundsvall jobba med arbetsvillkoren...

 • Länsklinikreformen säkerställer likvärdig vård i regionen

  Länsklinikreformen var viktig för att kunna skapa en gemensam och enhetlig kö i hela länet och för att kunna säkerställa att patienterna ska mötas av en likvärdig vård oavsett på vilket sjukhus man besöker.

  I mars 2018 presenterades en utvärdering av reformen. Rapporten menar att ”länsverksamheterna bedöms vara det mest ändamålsenliga sättet att organisera stora delar av specialistvården, men förbättringar behöver genomföras”.

  En av rekommendationerna var att förstärka det lokal...

 • Rätt förutsättningar måste ges för länsklinikorganisationen

  Det har nu gått ett par år sedan länsklinikorganisationen som den från början kallades infördes. När detta skedde försvann det lokala ledarskapet på länets sjukhus utan att majoriteten tog tag i frågan. Det är uppenbart att den nya organisationen av specialistvården infördes utan att man gav rätt förutsättningar på det lokala planet.

  Nu behöver vi få tillbaka detta. Allianspartierna har därför i en motion till regionfullmäktige föreslagit att man måste få till en genomlysning av hur på...

 • Motion: Lokalt ledarskap på sjukhusen

  Under förra mandatperioden genomförde vi i Vårdalliansen (M, C, L, KD) en stor förändring i landstingets organisation; vi införde länskliniker. De fulla effekterna av denna förändring kan vi ännu inte riktigt se men vi kan ödmjukt erkänna några brister. Det lokala ledarskapet på våra sjukhus försvann och detta behöver vi vinna åter.

  Vid införande av länskliniker är det en allmänt känd effekt att det lokala ledarskapet förändras. Vi kan dock se goda exempel som har genomarbetat en förän...