• Det behövs fler speciallärare

  Skolan ska ge de bästa förutsättningarna till kunskap för alla barn. Behovet av speciallärare med specialpedagogisk kompetens är stort.

  Alla barn måste gå i skolan och har därför också rätt till den hjälp som behövs för att lyckas uppnå kunskapsmålen. Men idag når nästan var femte elev av de svenska skolbarnen inte upp till basnivån i läsförståelse samtidigt som kommunerna uppger att behovet av speciallärare är stort, mellan 10 till 20 procent av eleverna behöver mer stöd.

  I vår...

 • Politiker ska beakta barns behov

  Barn har särskilda rättigheter, just för att de är barn. 1990 ratificerade Sveriges riksdag barnkonventionen och nu pågår en utredning om hur vi kan inkorporera konventionen, det vill säga om den ska gälla som svensk lag.

  Politiker på alla nivåer har ett ansvar att särskilt beakta barns behov och ta hänsyn till hur barn påverkas av de beslut som fattas.

  Vi Kristdemokrater i landstinget Västernorrland ser mycket positivt på att riksdagen 2010 beslutade om en nationell barnrättsst...

 • Gömda och papperslösa ska få vård

  Där Kristdemokraterna finns med där gör vi också en skillnad! I arbetet med den nya landstingsplanen för 2014-2016, vill vi vara tydliga med vad länets kristdemokrater anser särskilt viktigt. Politiken har stort ansvar för att se till att det finns stöd för barn och ungdomar. Tyvärr kan vi se en ökande psykisk ohälsa bland unga människor. Regeringen har skärpt vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin, vilket har kortat väntetiden fram till den första kontakten med vården. Men fortfarande ...

 • Så här prioriterar vi i landstingspolitiken

  Politiken har stort ansvar för att se till att det finns stöd för barn och ungdomar. Tyvärr kan vi se en ökande psykisk ohälsa bland unga människor.

  Regeringen har skärpt vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin, vilket har kortat väntetiden fram till den första kontakten med vården. Men fortfarande tar det för lång tid från bedömning till behandling, det vill säga tiden mellan det första och andra besöket.

  Socialminister Göran Hägglund aviserar nu krav på en skärpning som v...