• Interpellation: Inköp av konsulttjänster

  På Regionstyrelsen den 14 oktober beslutade majoriteten att ta in konsultstöd för att kvalitetssäkra/vidareutreda förslagen till kostnadsreduceringar för Specialistvården.[1] Samtliga oppositionspartier utom Sverigedemokraterna röstade emot att ta in konsulter.

  Kristdemokraterna anser att Region Västernorrland har en mycket god och bred kompetens inom den egna organisationen och att regionen generellt ska vara mycket restriktiv med inköp av konsulttjänster. Därför borde regionen också ...

 • Svar på interpellation om den bristande planeringen i den egna organisationen

  Benny Eriksson, landstingsstyrelsens vice ordförande lämnade följande svar på Mona Hammarstedts interpellation om bristande planering i den egna organisationen:

  11 st konsulter har varit verksamma vid länssjukhuset 2010 summa 270 arbetsdagar, vid Örnsköldsviks sjukhus mellan tiden 2008-08-25 – 2009-11-02 har 1084,5 arbetsdagar genomförts.

  Det ska inte göras något nytt avtal med Mantec nu.

  Härnösand den 28 april 2010

  Benny Eriksson Landstingsstyrelsens vice or...

 • Interpellation om den bristande planeringen i den egna organisationen

  Mona Hammarstedt överlämnade följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande:

  Denna sparplan som Landstinget Västernorrland genomför vid våra sjukhus görs inte på ett trovärdigt sätt. Medborgarna blir inte bemötta korrekt och Landstinget får ett dåligt rykte, man sätter systemet före patienten.

  Landstinget Västernorrland har brutit mot lagen om offentlig upphandling när de skrev kontrakt med Mantec utan föregående annonsering.

  Mina frågor är:

  Vilka konsu...