• Referat vårstämman 2015

  Kristdemokraterna Västernorrland har haft sin vårstämma. Ett 50-tal Kristdemokrater samlades i Sollefteå på Hallstaberget lördagen den 14 mars.

  Dagen inleddes med gitarrspel och sång av Jo och Amanda, elever vid estetiska programmet i Sollefteå. Huvudtalare var Magnus Oscarsson, riksdagsledamot sedan 2014, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög där Kristdemokraterna är största parti med 27 procent. Han är initiativtagare till Mjölkens dag i riksdagen och lyfte i sitt anförande...

 • Skillnad på åtgärdssväng och riktigt arbete

  I ÖA 12/4 kunde vi se en intressant bild på Sverige & Världensidorna som åskådliggör skillnaderna mellan Alliansens och Socialdemokraternas förslag för statens ekonomi.

  Den stora skillnaden mellan de förslagen är att Socialdemokraterna vill höja restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för unga. Motivering är att de arbetstillfällen som skapats på detta sätt är för dyra. Och visst är de dyra. Men där har oppositionen inga alternativ — till riktiga jobb. Alla som varit arbetslösa oc...

 • Medborgarna väljer bästa vården

  Den diskussion jag deltar i gäller förhållandena i Västernorrland. Om det skrivits spaltkilometer om vanvård på andra ställen i landet anser jag detta vara irrelevant i den här diskussionen.

  Jag uppmanas av X (insändare 6/8), att framför allt sluta upp att betrakta medborgare som lättlurade kollin!

  Ett exempel ur verkligheten: Den första vårdcentralen som övergick till privat drift var den nedläggningshotade vårdcentralen i Söråker. Om man hade fog för att misstänka att ägarna h...