• Motion: Delegationsrätten att tillsätta (och avsätta) landstingsdirektör

  I Reglemente för landstingsstyrelsen, folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt av landstingsfullmäktige i februari 2015 framgår det att

  ”Landstingsstyrelsen tillsätter landstingsdirektör som högsta ansvarig tjänsteman och utfärdar en instruktion som beskriver vederbörandes uppgifter för ledning och samordning inom landstingsförvaltningen. Styrelsen är landstingsdirektörens uppdragsgivare.”

  Landstingsstyrelsen har sedan fattat...

 • Interpellation: Landstingsdirektörens uppsägning

  Interpellation till landstingsstyrelsens vice ordförande angående landstingsdirektörens uppsägning

  På allehanda.se kan vi i en artikel den 20 oktober läsa att Landstingsdirektören har sagt upp sig. I tidningsartikeln framgår att landstingets direktör Anders L Johansson funderat på om han ska fortsätta en tid och att ingen har bett honom sluta. Landstingsstyrelsens vice och för närvarande tillförordnade ordförande, Erik Lövgren, påtalar i artikeln att han är nöjd med hans arbete. Enligt...

 • Fel att sparka kompetent sjukhusdirektör

  Den senaste tidens chockbesked avseende ny ledning av Sundsvalls sjukhus har förskräckt oss alla i regionen. Margareta Rödén har i många år varit en respekterad chef, som förutom gedigen medicinsk kompetens även i sitt ledarskap jobbat demokratiskt och verkligen gett berörd personal delaktighet i beslutsprocesser. Hon har också under åren visat goda ekonomiska insikter och såväl förstått besparingskrav i sitt uppdrag som visat medkänsla för personalens oro inför eventuella uppsägningar. Kort ...