• Fråga: Primärvårdssatsningen som kom av sig

  Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna innehar idag majoriteten i regionen. I budgeten som antogs i november förra året fanns en högt prisad primärvårdssatsning – en satsning som man nu meddelat att man plockar bort. Kvar
  finns tomma ord och spruckna vallöften.

  I M och KD:s budgetreservation i riksdagen prioriterades bland annat primärvården.
  Beräkningar vi gjort visar att Region Västernorrland har cirka 37 miljoner kronor att
  vänta från staten 2019 och det dubbla 2020 och 2021 – enbart till
  primärvårdsreformer.

  Man borde kunnat invänta pengarna från nationellt håll. En satsning på primärvården ser vi kristdemokrater som en grund för att få till helheten för hälso- och sjukvården.

  Jag vill därför veta:

  • Är det en ny giv från majoriteten att prioritera ner primärvården till förmån för specialistvården?

  Söråker, 9 april 2019

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna

  Den frågan ställdes till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Bilden överst Hälsocentralen i Kramfors. Foto av Henrik Sendelbach.


  Primärvård |fråga · Henrik Sendelbach · budget · primärvårdssatsning