• Ingen jämlik vård för de med psykiska problem

  I en interpellation av Mona Hammarstedt till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande om det akuta läget med den psykiska ohälsan ställdes frågor om vad som görs i länet i den kris som nu föreligger och om något hänt i frågan om Första hjälpen till psykisk hälsa.

  Vi fick veta att samarbetet mellan BUP och kommunernas skolor stärkts men att bemanningen ser väldigt olika ut mellan BUP:s olika mottagningar i länet. Något aktivt arbete för att färbättra bemötandet i vården för människor med psykiska problem finns inte utan det hänvisas bara att ”missnöjda som hör av sig till verksamheten får information att man kan lämna klagomål enligt rutin” och att ”en avvikelse upprättas i verksamheten och handhas enligt gängse rutin”.

  När det gäller Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) har i alla fall en del hänt sen vi fick vår motion om detta ansågs besvarad av fullmäktige. Man har nu till vår glädje även ordnat utbildningar i Kramfors och Härnösand och så förs samtal om ungdomsprogrammet YAM (Youth Aware of Mental health), på svenska ”Ungdomar medvetna om psykisk hälsa”. Däremot har inget konkret ännu gjorts kring YAM. Och ett fast MHFA-program, ja det ser ut att ligga långt bortom horisonten.

  Interpellation: Det akuta läget med den psykiska ohälsan


  Bilden överst av 3D Animation Production Company från Pixabay (Pixabay License).


  Etik och jämlikhet · Specialistvård | BUP · interpellationsdebatt · jämlikhet · MHFA · Mona Hammarstedt · psykiatri · psykisk ohälsa · YAM