• 08-maffian värd min röst?!

    Socialdemokraterna slutspurtar med nya affischer. Tre Stockholmare blickar emot mig och begär mitt stöd för en stark regering. Men är inte 08-frågorna tillräckligt uppbackade? Jag tycker det behövs fler från mitt eget län som vet hur vi har det. Bättre Jan Erik Ågren än Allan Larsson tycker jag!

    ”fundering”

    Insändare 1991-09-03 inför valdagen.

    Landsbygd | insändare · Jan-Erik Ågren · valaffisch · val 1991