• Hantera skogsbruket nationellt

  Hälften av EU:s skog finns i Sverige och Finland, vilket är ett resultat av att de flesta andra länder inom EU brukat sin skog utan att återplantera. Detta har medfört att politiker runt om i Europa har en negativ syn på skogsbruk från ett miljöperspektiv. Men om man granskar det svenska skogsbruket kan man kon-statera att vi trots ett mycket aktivt skogsbruk, har mer skog än någonsin.

  I ljuset av detta måste man fråga sig om det är rimligt att EU skall införa lagstiftning på området m...

 • M och KD:s budget infriar välfärdslöftet

  KD och M:s budgetreservation fick riksdagens gillande. Därmed föll övergångsregeringens budget.

  Äntligen! Nu ersätter vi ineffektiv politik och gratisreformer med en stor portion KD-politik och levererar välfärdslöftet, och mer av solidaritet och förvaltarskap till Sveriges invånare.

  Välfärdslöftet

  Med vår budget får vi tillbaka kömiljarden. Cancersatsningen om 500 miljoner kr förlängs. Det blir 500 miljoner extra till psykiatrin samt 10 miljoner kronor till suicidprevention. LS...

 • Ge svenska mjölkbönder bättre förutsättningar

  Krisen inom mjölksektorn fortsätter, även om det nu finns vissa ljuspunkter med förhoppningar om stigande mjölkpriser.

  Den övergripande bilden är dock fortfarande mycket dyster för svensk mjölkproduktion. Varje vecka slutar fem till tio mjölkproducenter. Antalet mjölkbönder har mer än halverats på tio år och är nu under 4 000.

  Rysslands handelsembargo mot mejeriprodukter från EU har slagit hårt mot Europas livsmedelsproducenter, med pressade priser som följd. En annan anledning ...

 • Slår på redan liggande bönder

  Jordbruket sysselsatte vid 1800-talets mitt cirka 80 procent av Sveriges befolkning innan industrialismen och urbaniseringen nådde även våra breddgrader.

  I dag representerar jordbruket knappt två procent av BNP, jämfört med 34 från industrin och 64 från tjänstesektorn – en ekonomisk omställning av bibliska proportioner.

  Siffror från jordbruksverket visar att antalet mjölkbönder har halverats på ett decennium, samtidigt har antalet mjölkkor och mängden producerad mjölk bara...

 • Bättre villkor och förutsättningar för Sveriges bönder

  Uttalande Kristdemokraterna Västernorrland

  Vårstämma 14:e mars 2015, Hallstaberget Sollefteå

  Huvudtalare vid Kristdemokraterna Västernorrlands vårstämma var Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot sedan 2014, samt före detta kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög, där Kristdemokraterna är största parti med 27%. Han är den person som tog initiativ till Mjölkens dag i riksdagen. Han lyfte vid stämman på ett särskilt sätt behovet av matförsörjningsberedskap i Sverige, då vi idag har ...

 • Vilket kött äter barnen i skolan?

  Vi ska kunna förvänta oss att de djur som blir till mat i våra skolmatsalar har fått leva under goda förhållanden, med ett gott djur-skydd. I dag är detta något som många offentliga upp-handlare inte tillmötesgår. Många gånger för att de saknar kunskap hur en upphandling ska kunna ställa krav på detta. Andra gånger för att de inte vågar av rädsla för att stämmas av mäktiga livsmedelsjättar.

  Som kristdemokrat är jag mån om att vår djurhållning håller en etiskt god standard. Återkommande...

 • Närproducerade livsmedel i Västernorrland – Irene Oskarsson (kd)

  Hur ser framtiden ut för närproducerade livsmedel? Har lokalproducerad mat ett högre värde? Irene Oskarsson, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson (KD), tittar närmare på Västernorrlands förutsättningar.

  Den 14:e oktober 2013 genomfördes följande program:

  10:00 – 11:30  Biodlare, Lars Höglund. En av de större enmansbiodlarna i Sverige. Mer information finns på www.mittbi.se . Besöksadress: Landtjärn 124, Härnösand

  12:00 – 13:30 Häggby gård...

 • Åkermark måste bevaras

  Utan åkermark har inte Sverige något jordbruk eller livsmedelsproduktion. Trots det faktum minskar arealen brukad jordbruksmark varje år. Trenden måste brytas.

  I Jordbruksverkets rapport från januari presenteras statistik över exploateringen av jordbruksmark 2006–2010. Minskningen består till största del av igenväxning av åker- och betesmarker. En mindre men betydelsefull del av minskningen beror på exploateringen av jordbruksmark för olika slags bebyggelse och infrastruktur. Exploater...

 • Fler initiativ behövs för att värna en levande landsbygd

  Sveriges landsbygd har stor utvecklingspotential. Men förändringar måste ske för att hindra den negativa utveckling som sker i vissa delar av landet. Inom EU är Sverige det land som sett den kraftigaste urbaniseringen sedan 2005. I nästan hälften av Sveriges kommuner, i synnerhet landsbygdskommunerna, minskar befolkningen. Det innebär utmaningar när det gäller att erbjuda en bra skola och infrastruktur. Annan basservice minskar också. Under de senaste tio åren har till exempel antalet bankkon...

 • Rödgröna notan går till Norrland

  KD har i alliansen arbetat hårt för att ge politiken ett mänskligare innehåll. Vi har värnat att skattesänkningar också kommer låginkomsttagare och pensionärer till del, att kvaliteten i vården och omsorgen förbättras och får tillräckliga resurser, men också att det civila samhällets gemenskaper kan växa över hela landet – inte bara i storstäderna.

  Vi har drivit på för att myndigheter ska kunna samlokaliseras så att det fi nns en bättre service på orter där det saknas skattekontor, för...