• Beslut i regionfullmäktige motion om användning av oblekt papper

  Föredrogs inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 11 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Göran Sydhage för KDS landstingsgrupp om användning av oblekt papper.

  Landstinget beslutar i enlighet med förvaltningsutskottets förslag

  att motionen därmed anses besvarad.

  I ärendet yttrar sig Göran Sydhage

  Bilden överst av Free-Photos från Pixabay (Pixabay License).

  Miljö och energi | Göran Sydhage · motionsbeslut · papper · ...

 • Yttrande över motion: Användning av oblekt papper

  Förvaltningsutskottets yttrande

  Sverker Ågren och Göran Sydhage (kds) föreslår i sin motion att landstinget övergår från blekt till oblekt papper på samtliga verksamhetsområden där detta är möjigt.

  Utskottet har stor förståelse för de synpunkter motionärerna framför. Miljöfrågorna är mycket viktiga.

  När det gäller den här aktualiserade frågeställningen arbetar landstinget i princip efter de synpunkter som motionärerna framför. Där det är möjligt, t ex vad avser mjukpapper som ha...

 • Motion: Användning av oblekt papper

  För att få ett vitt, blekt och fint papper som detta, krävs kemiska processer som medför farliga utsläpp i miljön. Oblekt papper kan däremot tillverkas till lägre energiförbrukning, mindre råvaruåtgång samt med mindre farliga utsläpp som följd.

  Dessa förhållanden är allmänt kända, men användningen och därmed efterfrågan på oblekt papper är inte så hög som dess miljömässiga fördelar förtjänar. Kommunförbundet har i samarbete med Kommunsamköp startat ett projekt för att få fram ett bättr...