• Snabbare tidsplan för akuta kirurgin krävs

  Angående §22 ”Plan för utredning av eventuell akut kirurgi vid sjukhuset i Sollefteå” i Hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 31 januari 2019.

  Ordförande har föreslagit att ge uppdrag till Regiondirektören att ta fram en plan för hur frågan ska utredas och när en färdig rapport kan presenteras för nämnden.

  Centerpartiet Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet föreslår en snabbare tidplan och krav på slutredovisning till sammanträdet med HSN senast i juni 2019, enligt följande att-sats.

  Att utredning slutredovisas till HSN senast vid sammanträdet i juni 2019 för att möjliggöra att ev beslut om nystart vid fullmäktige i september.

  Föreslaget stöddes också av Vänsterpartiet men röstades ned av majoriteten.

  • Vårt gemensamma förslag på en snabbare tidplan med en redovisning av utredningen i juni skulle möjliggöra en snabbare start av verksamheten. Detta skulle underlätta planering för en start till hösten; säger Pia Lundin 2:e vice ordförande i Sjukvårdsnämnden.

  Angående § 23 ”Plan för utredning av möjligheten att ge cytostatikabehandling vid sjukhuset i Sollefteå” så har vi fört fram samma krav på tidplan. Alltså en snabbare handläggning, som också avslogs av majoriteten.

  Angående §15 ”Delegationsordning för Hälso-och sjukvårdsnämnden. Sjvp, C och KD yrkade på återremiss med följande motivering. Att beredningstiden har varit för kort och att vi ville ha en bredare förankring av delegationsordningen från politikens sida.

  _(Sjvp)
  _ (C)
  Michal Zakolski (KD)

  Pressmeddelande rörande ärenden på Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 januari 2019


  Bilden överst av Sasin Tipchai från Pixabay.


  Ledning/styrningSpecialistvård | akutmottagning · cytostatika · kirurgi · Michal Zakolski · pressmeddelande · Sollefteå · utredning