• Ta den psykiska ohälsan bland unga på allvar

  Dessa insatser som vi föreslår skulle göra skillnad, men kan inte ersätta att barn har närvarande vuxna att anförtro sig åt när de mår dåligt.

  Det handlar i första hand om föräldrar, som både behöver känna att de har en viktig roll och ges bättre förutsättningar att orka med.

  Att kombinera arbete och familjeliv är tufft, speciellt om ens barn inte mår bra.

  Föräldrar kan i en sådan situation behöva verktyg och rådgivning varför vi vill göra det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda alla föräldrar föräldrastödsprogram.

  Men när barnet mår dåligt orsakat av brister i familjesituationen stärkt elevhälsa, BUP och en fungerande socialtjänst viktiga. Och ett starkt civilsamhälle med ideella ledare.

  Att det då finns andra vuxna än föräldrar som ser och uppmärksammar barns situation är avgörande i många fall.

  Närvarande vuxna behövs inte minst som en motkraft mot de kränkningar och det hat på internet som aldrig tar paus. Många barn och unga växer idag tyvärr upp i tron att hat och hot är något man måste stå ut med. När nätet idag blivit nästan lika viktigt som fysiska möten måste våra lagar gälla även där.

  Lagstiftningen behöver ses över och ändras nu. Polisen måste dessutom ges ökade möjligheter att agera på nätet. Det är dags att vi hörsammar den alarmklocka som BRIS rapport utgör. Insatser behövs på många plan. De kan inte vänta.

  Jakob Forssmed, Tf partiledare (KD)
  Ingemar Wiklander, Gruppledare Härnösands kommun (KD)


  Bilden överst av Hans Kretzmann från Pixabay (Pixabay License).


  Samverkan · Specialistvård | BRIS · BUP · civilsamhälle · föräldrastöd · Ingemar Wiklander · insändare · Jakob Forssmed
  · polisen