• Vi står upp för jämlik vård – med tre akutsjukhus

  Omorganisationer, organisationsförändringar, strukturförändringar, decentralisering och centralisering har pågått under många, många år i vårt land – i kommuner, landsting och företag.

  Det som ter sig märkligt när det gäller Landstinget/Region Västernorrland är att man inte verkar ha tagit till sig hur detta bör genomföras. Att köra över och köra på är inte, och kommer aldrig att vara, rätt väg att gå för att lyckas.

  I sjukvårdsdebatten i Sollefteå (tv-sändes i SVT 11 maj) lyfte Anna Nergård vikten av att det ska genomföras tillsammans med många, med delaktighet och med dialog i systemet.

  Detta har vi Ådalsbor och länsbor samt flera ansvariga politiker efterfrågat och påtalat. Men styrande politiker väljer att inte ta till sig eller lyssna. De kör på i vad man anser vara rätt väg.

  Konsekvensen av detta visar sig i manifestationer, ockupation, insändare och protester.

  Vi anser att, för att en förändring ska kunna genomföras och förstås – även om det svider, så är det viktigt med framförallt kunskap från styrande/majoriteten att kunna förklara.

  Detta har man misslyckas totalt med, vilket regionrådet Erik Lövgren (S) erkänner i debatten.

  En stor del av detta misslyckande kan tillskrivas att man inte tagit till sig synpunkter från professionen/erfarenheter, inte lyssnat till synpunkter från de som nyttjar och har behov av vården med flera.

  Kristdemokraterna vill starta upp BB och kvinnosjukvården på Sollefteå sjukhus efter nästa val.

  Vi har hela tiden stått upp för en jämlik vård i hela länet med tre akutsjukhus. Den politik som nuvarande S/MP-majoriteten bedrivit och fortfarande driver, har lett till att det blivit allt svårare att rekrytera och behålla personal inom landstinget.

  Vi behöver därför få en annan driftsform av sjukhuset för att snabbt kunna öppna verksamheten igen efter nästa val. När det gäller den avancerade sjukvården behöver staten ta över ansvaret för att vi ska kunna uppnå en jämlik och mer tillgänglig vård i hela landet.

  Göran Solsjö
  Gunlög Jacobsson
  Kristdemokraterna Sollefteå


  Specialistvård | akutsjukhus · BB · entreprenad · Göran Solsjö · Gunlög Jacobsson · insändare · kvinnosjukvård · Sollefteå