Distriktsstämma Hallstaberget

Ett 50-tal Kristdemokrater samlades i Sollefteå på Hallstaberget lördag den 14:e mars för Kristdemokraterna Västernorrlands vårstämma. Dagen inleddes med gitarrspel och sång av Jo och Amanda, elever vid estetiska programmet i Sollefteå. Huvudtalare var Magnus Oscarsson riksdagsledamot sedan 2014, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög där Kristdemokraterna är största parti med 27%. Han är initiativtagare till Mjölkens dag i riksdagen och lyfte i sitt anförande vikten av kommuners och landstings ansvar att handla närproducerade livsmedel.

Till distriktsordförande omvaldes Britt-Mari Brynielsson, till vice ordförande valdes Roger Boork och andre vice ordförande Per Sundin. 
Vid stämman behandlades 14 motioner som kommer att beslutas om vid Kristdemokraternas riksting i oktober. Stämman enades om ett uttalande med förslag på hur Sverige ska lämna sin position som sämst i Europa vad gäller matförsörjningsberedskap.

Välfärdslöftet till länets invånare


Läs mer

Riksdags- och landstingslista klar för Västernorrland


Läs mer

Partidistriktsårsmöte 11 november, Hussborg Ånge kommun


Läs mer

Patientsäkerheten är hotad!


Läs mer

Ett (lvn) beslut på lösa grunder


Läs mer

Vad säger KD om ett stornorrland?


Läs mer

Härnösands Kristdemokrater vill satsa mer på de äldre


Läs mer

Kvinnofrukost Lördag 11 april kl. 9:30-11:30


Läs mer

Uttalande om mjölk och kor


Läs mer

Ebba Busch Thor nomineras av Västernorrlands partidistrikt


Läs mer