• Förra veckan kändes inte alls bra som Ådalsbo

  Förra veckan kändes inte alls bra som Ådalsbo. Det var sista dagen för BB och framtidens väljare samt nedläggning av akutkirurgin. Bägge nedläggningar i Sollefteå.

  Vi kan inte komma ifrån att tankarna går kring vad vi kan ha gjort för ont i denna del av länet för att få denna smäll. Varför ska vi ta den största delen av sparkakan i länets landstingsekonomi?

  Vi är politiskt aktiva sedan många år och har inte upplevt sådan, förlåt, tjurighet och ovilja att lyssna till expertisen, dvs personalen och även väljarna hos majoriteten som vi gör nu. I vårt politiska uppdrag anser vi att det är väldigt viktigt att lyssna till bland annat väljarna – vi är beroende av dem för fortsatt förtroende och samtalen kan samtidigt ge nya infallsvinklar.

  Allt går att vinkla och vrida på, men några Socialdemokratiska slogans de senaste 10-15 åren har bland annat varit: ” Alla ska med” – ”Framtidspartiet” – ”Ett bättre Sverige. För alla”. Ingen av dessa verkar vara något som S i Västernorrland har med sig i dag (förutom de S-valda i Landstinget som kommer från Ådalen).

  Flera gånger har vi fått läsa uttalande om att ”våra” valda ledamöter röstar utifrån bypolitik, vi har ifrågasatt varför det inte kallas bypolitik när ”ickeÅdalingar” röstar för nedläggningar koncentrerade till ett specifikt område av vårt län.

  Det som sker nu är långt ifrån ett bättre Sverige för alla, där alla ska med och med en framtid i hela Västernorrland. Det som sker nu är en utarmning av en del av vårt län och det lär visa sig i förtroendet vid valet 2018.

  För väldigt många väljare, oavsett parti, är det svårsmält när man från regeringen satsar pengar till kvinno- och förlossningsvård samtidigt som S-politiker i vårt län väljer att lägga ner.

  Barn är och kommer alltid att vara vår framtid och de som en dag kommer att besluta om hur vi ska ha det bland annat vid vår ålderdom.

  Fatta inte beslut som innebär minskad befolkning, det är det sista vi behöver, fatta beslut som inger framtidstro och inflyttning till alla orter i vårt län.

  Det ger både kommunerna i vårt län, men också landstinget ökade intäkter.

  Göran Solsjö
  Gunlög Jacobsson
  Kristdemokraterna Sollefteå


  Ekonomi/skatterSpecialistvård | akut kirurgi · BB · ekonomi · Gunlög Jacobsson · Göran Solsjö · Sollefteå sjukhus · strukturförändring · Ådalen