• Att köra över kommer aldrig att vara rätt väg att gå

  Omorganisationer, organisationsförändringar, strukturförändringar, decentralisering, centralisering har pågått under många, många år i vårt land, i kommuner, landsting, företag.

  Det som ter sig märkligt när det gäller vårt landsting i Västernorrland är att man inte verkar ha tagit till sig hur detta bör genomföras. Att köra över, köra på – är inte och kommer aldrig att vara rätt väg att gå för att lyckas.

  I torsdagens program av ”Sverige idag – debatten” lyfter Anna Nergård vikten av att det ska genomföras ”tillsammans med många – med delaktighet – med dialog i systemet”.

  Detta har vi ådalsbor, länsbor, flera ansvariga politiker efterfrågat och påtalat, men styrande politiker väljer att inte ta till sig eller lyssna, utan kör på i, vad man anser vara rätt väg. Konsekvensen av detta visar sig i manifestationer, ockupation, insändare och protester.

  För att en förändring ska kunna genomföras anser vi, även om det svider, att det viktigt med framför allt kunskap från styrande majoritet att kunna förklara – detta har de misslyckats totalt med, vilket Erik Lövgren erkänner i debatten.

  En stor del av detta misslyckande kan tillskrivas att man inte tagit till sig synpunkter från professionen/ erfarenheter, inte lyssnat till synpunkter från de som nyttjar och har behov av vården med flera.

  Kristdemokraterna vill starta upp BB och kvinnosjukvården på Sollefteå sjukhus efter nästa val. Vi har hela tiden stått upp för en jämlik vård i hela länet med tre akutsjukhus.

  Den politik som nuvarande majoriteten bedrivit och fortfarande driver har lett till att det blivit allt svårare att rekrytera och behålla personal inom landstinget.

  Vi behöver därför få en annan driftsform av sjukhuset för att snabbt kunna öppna verksamheten igen efter nästa val. När det gäller den avancerade sjukvården behöver staten ta över ansvaret för att vi ska kunna uppnå en jämlik och mer tillgänglig vård i hela landet.

  Göran Solsjö
  Gunlög Jacobsson
  Kristdemokraterna Sollefteå


  Specialistvård | BB · centralisering · decentralisering · delaktighet · dialog · Gunlög Jacobsson · Göran Solsjö · jämlik vård · kvinnosjukvård · Sollefteå sjukhus · strukturförändring · Ådalen