• Lägg ner ”debatten” – Sluta upp med pajkastning och personpåhopp

  Svar på ”Vilka förslag har du presenterat?”, Ordet fritt 31 januari. Snälla Birgitta Häggblad och Karin Nordin, lägg ner ”debatten”! Japp, jag väljer att sätta ordet inom situationstecken, för jag tycker att det ni håller på med mer liknar personpåhopp än politisk diskussion.

  Det finns ett politikerförakt i Sverige, där många menar att politiker bara sysslar med pajkastning och personpåhopp. Detta förakt bygger ni verkligen på. Vi har åsiktsfrihet i Sverige och ni får tycka vad ni vill...

 • Interpellation: När kommer landstinget inrätta ett etiskt forum?

  KdS lade i november 1992 fram en motion om de etiska frågorna i landstinget. Kravet var att en etisk kommitté skulle bildas samt ta fram ett handlingsprogram. Vi februarimötet 1993 behandlades motionen. Fullmäktige beslutade att ett etiskt handlingsprogram skulle utarbetas via HSD:s försorg. Därefter skulle vi ta ställning till förslaget om en etisk kommitté. Frågan om hur stort utrymme ämnet ska ges i fortbildning, ska också belysas i handlingsprogrammet. KdS-gruppen ansåg att vår motion ble...

 • KdS Västernorrlands Hälso- & sjukvårdspolitiska handlingsprogram 1995-1998

  Förord Värdig vård – en mänsklig rättighet!

  Hälso- och sjukvård är tillsammans med omsorg av äldre och handikappade, hörnpelare i vår välfärd. Kristdemokraterna har alltid satt dessa områden högt i den politiska debatten.

  KdS i Västernorrland presenterar nu det program som vi kommer att arbeta efter i landstinget under den kommande valperioden. Det saknar löften därför att de är meningslösa i en föränderlig tid. Men programmet visar vad vi vill! KdS politik styrs av våra grundläg...

 • Yttrande över motion minskad användning av personnummer

  Sverker Ågren och Göran Sydhage (KDS) har i sin motion föreslagit att förvaltningsutskottet får i uppdrag att verka för minskad användning av personnummer inom landstingets verksamhetsområden.

  Användningen av personnummer har varit och är föremål för en omfattande diskussion i vårt land. För närvarande pågår centrala utredningar med uppgift att på olika sätt belysa personnummeranvändningen.

  Utskottet har i princip samma grundinställning till problemet som motionärerna, dvs att p...

 • Yttrande över motion: Integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna

  Förvaltningsutskottets yttrande

  Sverker Ågren har för KDS motionerat angående integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna.

  Dagens rondsystem har fortfarande i rätt stor omfattning en traditionell uppläggning, dvs med ett stort antal personer närvarande kring patienten.

  Detta arbetssätt i samband med ronderna motiveras av behovet att ur undervisningssynpunkt rationellt kunna överföra kliniska kunskaper till läkare under utbildning samt i viss mån även till andra personalk...