• Interpellation om hur läkarnas fortbildning ska finansieras

    Det finns edan 1 januari en ny överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen. Den mest betydelsefulla förändringen är att företagen inte längre får stå för lika stor del av kostnaderna för kompetensutveckling av läkare via utbildningar och konferenser. Tidigare har landstinget ofta betalat läkarens lön, medan läkemedelsföretagen har stått för resa, kost och logi. Men de nya bestämmelserna innebär att företagen inte får finansiera mer än 50 procent av kostnaderna....