• Prisa gud här kommer skatteåterbäringen

  Replik på insändare ”En riktig hycklare” av signaturen Robin Hood i ÖA 25/9 TÅ 26/9:

  Insändarsignaturen Robin Hood har angripit mig med påståendet att jag hymlar med sanningen och är en hycklare.

  Jag börjar med att konstatera att signaturen Robin Hood och jag är rörande överens om målet, nämligen att skillnaden i skatt på löneinkomster och pension ska utraderas på sikt. Tyvärr når vi inte dit på en gång utan måste göra det i den takt statsfinanserna tillåter.

  ...

 • Nu sänker vi skatten för pensionärerna

  Nu har regeringen lämnat ett av de viktigaste budgetbeskeden för äldre. Sänkt skatt för pensionärer.

  Kristdemokraterna har under de senaste åren ständigt drivit frågan om pensionärernas skatt. Skatten för de som arbetar har genom jobbskatteavdraget sänkts fyra gånger – och det är bra. Men vi kristdemokrater tycker inte det räcker. Vi anser att pensionärer, som ofta jobbat hela livet, ska få ta del av samma goda utveckling som löntagarna. Därför har vi tidigare drivit och fått igenom tr...

 • Rödgröna notan går till Norrland

  KD har i alliansen arbetat hårt för att ge politiken ett mänskligare innehåll. Vi har värnat att skattesänkningar också kommer låginkomsttagare och pensionärer till del, att kvaliteten i vården och omsorgen förbättras och får tillräckliga resurser, men också att det civila samhällets gemenskaper kan växa över hela landet – inte bara i storstäderna.

  Vi har drivit på för att myndigheter ska kunna samlokaliseras så att det fi nns en bättre service på orter där det saknas skattekontor, för...

 • RUT billigare och bättre än hemtjänst

  ”Det skulle inte kunna bli bättre om jag hade gjort det själv.” Jag minns henne så tydligt från tv, den äldre dam som gjorde detta uttalande. Vad var det då som hon var så nöjd med? Hon hade utnyttjat Rutavdraget.

  Städfirman var proffs på området och besvärades inte av kommunens restriktioner för hemtjänstpersonalen. Med Rutavdraget blev det dessutom billigare än om hon hade anlitat hemtjänsten. Så du som är motståndare till Rutavdraget, tänk ett varv till. Det kan vara våra pensionäre...

 • Alliansen satsar på pensionärerna

  Före valet kritiserade vi kristdemokrater socialdemokraterna för att de inte satsade på pensionärerna med de lägsta inkomsterna. De hade tolv år på sig, men lite hände. Nu har vi fått med oss alliansregeringen på att göra den största satsningen på den här gruppen sedan det nya pensionssystemet kom på plats.

  Regeringen sänker nu skatten för pensionärer med två miljarder. Störst sänkning går till de 400 000 pensionärerna med lägst pension. Jobbavdraget för vanliga löntagare har många pe...

 • Kostnadskrisen för pensionärerna kräver snabba åtgärder!

  KdS gruppledare i landstinget Sverker Ågren, Sollefteå, deltog på onsdagskvällen i ett möte om KdS i Bredbyn. Han talade bland annat om KdS syn på hur vård och omsorg ska utformas under 90-talet. En annan fråga som Ågren tog upp gäller de kraftiga standardsäkningar som drabbat många pensionärer:

  – ”Det krävs nu en omedelbar insats från landstinget och länets kommuner för att inte ett storta antal pensionärer ska tvingas till att söka socialhjälp på grund av alla kostnadsökn...