• KD Västernorrlands remissyttrande Sjukhus 90

    Kristdemokratisk vårdpolitik syftar till att tillförsäkra alla en god hälso- och sjukvård av hög kvalitet oavsett bostadsort, eller sociala och ekonomiska förutsättningar. Vården skall vara präglad av en helhetssyn, människan består både a kropp, själ och ande. Landstingets program för 90-talets hälso- och sjukvård ”Hälsan framför allt” markerar det hälsopolitiska arbetets betydelse starkare än någonsin. KDS anser att detta är en riktig inriktning som på sikt gagnar hela befolknin...

  • Sjukhus -90: Moderat attack mot Sollefteå

    Vid ett anförande på måndagen kommenterade KdS gruppledare i landstinget, fredagens behandling av Sjukhus-90 i landstingets FU och sade:

    ”Redan i januari intog KdS i Västernorrland den ståndpunkt som både landstingets (s)-grupp, centern samt folkpartiet nu i februari kommit fram till. Det innebär i korthet att upptagningsområdena kommer att ändras så att Sollefteå får ett ökat underlag medan Härnösand minskas.

    Kirurgkliniken i Härnösand slås inte ihop till en enhet med Sun...