• Behåll reglerna för landstingets representation

  Uttalande vid distriktsstämma i Ljungaverk 18 november 1995.

  Enligt Landstingsstyrelsen bör reglerna för den egna representation nu ändras. Den alkoholfria traditionen ska överges föreslår ledamöterna från Socialdemokraterna (utom tre ledamöter), Moderaterna, Folkpartiet, Sjukvårdspartiet och Miljöpartiet. Kristdemokraterna i Västernorrland anser tvärtom och ser inga sakliga skäl som motiverar att reglerna ändras.

  Vi anser att nuvarande regler är rättvisa för alla anställda och ...

 • Beslut i landstingsfullmäktige motion om alkoholfri representation i landstinget

  Föredras inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 14 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Göran Sydhage (kds), Stig Ingelsson (vpk) samt Kjell Forsval (fp) om alkoholfri representation inom landstinget.

  Under överläggningen yrkar dels Kurt Jansson bifall till förvaltningsutskottets förslag att landstinget beslutar

  att ändra landstingets representationsregler i överensstämmelse med vad som ovan anförts; samt att motionen därmed anses bes...
 • Svar på motion om alkoholfri representation

  Förvaltningsutskottets yttrande

  I motionen föreslås att all representation inom landstinget skall vara alkoholfri.

  Landstingets praxis är i dag representation med lättöl eller vin. I mera officiella sammanhang, t ex vid utländska besök, bestämmer förvaltningsutskottets arbetsutskott från fall till fall om annan representation skall förekomma.

  Landstinget intar således en restriktiv hållning. Det är missbruket och överkonsumtionen som bör ägnas den största uppmärksamheten i folkh...

 • Motion: Alkoholfri representation i landstinget

  LAndstingsmötet har nu antagit det nya programmet för 90-talets hälso- och sjukvård i Västernorrland ”Hälsan framför allt”. Beslutet togs i stor enighet på alla väsentliga områden.

  Bland de mera uppmärksammade delarna i HS-90 är de kvantitativa mål som satts upp för förändringar av andel rökare, förbättrade matvanor, fysisk aktivitet samt minskad alkoholkonsumtion.

  ”En något mera restriktiv hållning mot vanan att dricka alkohol kan också förmärkas. Denna tenden...