• Svar på interpellation: Organdonationerna kan bli fler

  Ewa Back (S) har överlämnat till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Asplund (M) att besvara interpellationen.

  Fråga 1: Borde inte regionen kunna ha tydlig och bra information omkring organdonationer och donationsregistret på sin webbplats?

  Svar: Det finns en utförlig information på 1177.se, som ju är patienternas naturliga informationskälla och digitala kontaktpunkt när det gäller hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor, som exempelvis organdonation.

  Fråga 2: Fin...

 • Svar på fråga om diabetesscreening

  Mot bakgrund av vikten för tidig upptäckt för att minska risken att utveckla typ-2-diabetes och upplägget för landstingets hälsosamtal riktade 40-, 50- och 60-åring ställer Mona Hammarstedt en fråga.

  Fråga: Kan man nu se en långsiktig förändring, dvs. att vi lyckas fånga upp medborgare tidigt så att vi får färre som utvecklar typ-2-diabetes?

  Svar: I en treårsuppföljning av genomförda hälsoundersökningar (år 2012-20214) upptäcktes 1190 personer med ett tillstånd som räknas befinn...

 • Svar på fråga om utbildning av AT-läkare

  Svar: Ja! Planeringen för 2017-2018 är att det ska anställas 60 AT-läkare per år i Landstinget Västernorrland. Som jämförelse finns det faktiska utfallet 2015, som var 57 anställningar som AT-läkare.

  Läkarutbildningen har varit, är och kommer vara en viktig rekryteringsbas för att vi ska kunna klara kompetensförsörjningen av specialister i vårt län.

  Förra året yttrade landstinget sig över ett statligt betänkande ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”. I...

 • Svar på fråga angående fri bensin – utmanande förmån

  Sverker Ågren har frågat om jag är beredd att avskaffa förmånen ”fri bensin” för chefer som i avtal har rätt att disponera sin leasingbil för privat körning.

  Fri bensin för privat körning existerar inte. Varje chef betalar till landstinget 1 500 kronor per månad för bensinkostnader. Detta motsvarar en körsträcka av cirka 2 500 mil per år. Till detta kommer beskattning av förmånsvärdet med cirka 2 300 kronor per månad. Den totala kostnaden för tjänstebilsinnehav blir cirka 4...

 • Svar på enkel fråga angående IVF

  Sverker Ågren (kds) har frågat mig om Landstinget Västernorrlands avtal och samarbete med Regionsykehuset, Trondheim rörande in vitrofertilisering (IVF).

  Avtalet gäller från kommande årsskifte och gäller behandling av barnlösa par genom så kallad in vitrofertilisering.

  Metoderna och reglerna för behandlingen i Norge följer helt de lagar och bestämmelser som finns i Sverige.

  Någon forskning förekommer inte och är inte heller planerad.

  Mot denna bakgrund vill jag bes...