• Vi svek inte några pensionärer

  Nej, kristdemokrater tror inte att pensionärer minns sämre än andra, men ”Rebellen” är inte påläst. Antagligen syftar ”svekfull” i hans insändare på att jobbskatteavdraget inte gällde pensionärer. Jobbskatteavdragen fanns inte med i alliansens vallöften, så där svek vi inte några pensionärer. Pensionärernas skatt höjdes ju inte heller.

  Jag antar att Rebellen tycker att vi skulle ha hoppat av och därmed spräckt regeringen eftersom regeringens jobbskatteavdrag var orättvist mot pensionär...

 • Lyft blicken och ge barnen det de behöver

  Replik på Sig-Britt Ahls inlägg om vårdnadsbidrag i Sundsvalls Tidning den 22 oktober.

  Det skulle vara intressant att se den undersökning som Sig–Britt Ahl hänvisar till när hon i ST den 22 oktober menar att vårdnadsbidraget ständigt hamnar i botten när kvinnor tillfrågas om viktiga politiska frågor. När Ahl i nästa andetag menar att det varken på riksplan eller på lokal nivå finns till exempel några kvinnor som förespråkar vårdnadsbidraget, ja då är trovärdigheten i argumentationen in...

 • FN-stöd åt familjen

  Familjen står för tryggheten att få födas in i den mest primära formen av samhörighet och inte kastas ut i ett tillstånd av radikal individualism. När vi blir till är det därför både som individer och som medlemmar i en familj. Just därför påbjuder FN- och andra rättighetsdeklarationer att samhälle och stat ska ge familjen skydd och stöd.

  I linje med detta har Alliansregeringen lovat: `Föräldrastöd skall erbjudas kontinuerligt under barnets hela uppväxt.` Tidigare har stöd getts under...

 • Vi bygger ett justare Sverige

  När vi kristdemokrater nu åter, för andra gången, befinner oss i regeringsställning, har vi fått möjligheten att förverkliga flera av våra viktigaste visioner. Detta syns nu på flera områden.

  För oss har människovärdet inget bäst-före-datum. Det är viktigt att vi bättre tar hand om våra äldre i samhället. Under förra regeringens senaste 12 år vid makten minskade antalet platser inom äldreboenden radikalt.

  Nu har kristdemokraterna istället infört ett investeringsstöd på en halv ...

 • S politik drabbar glesbygd och barnfamiljer

  Före valet 1994 kritiserade ni socialdemokrater bl.a. vårt parti för den engångsindragning dåvarande regering gjorde på kommuner och landsting. (Men (s) glömde den återföring på ca 4 miljarder som också skedde).

  Nu har det gått ca ett halvår och vi börjar se konturerna av socialdemokraternas politik gentemot landets kommuner.

  Här är några exempel där den nya s-regeringen föreslår försämringar som drabbar kommunerna (barn och gamla som socialdemokraterna själv uttryckte det)

  ...