• Ett beslut på lösa grunder

  I landstinget Västernorrland är det nu dags att ta beslut om verksamhetsförändringar i Sollefteå och Härnösand.

  Vi politiker ska ha omröstning om att ta bort den akuta ortopedin i Sollefteå och nedläggningen av Medicinsk rehab i Härnösand.

  ”- Alla kan nog konstatera att strukturförändringsprocessen har varit under all kritik. Den sittande majoriteten har struntat i medborgarnas och personalens engagemang och dialog. Omtaget blev det inget av och dialog, ja vet man nog inte ens vad det är. Majoriteten har blundat för oppositionens återkommande krav om att få se ett helhetsperspektiv med risk- och konsekvensbedömningar för alla verksamheter som påverkas av förändringarna.”

  Det säger Mona Hammarstedt, gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget.

  För att seriöst fatta beslut om förändringar måste det finnas kvalitetssäkrade underlag. Det gäller såväl ekonomiska kalkyler och riskanalyser och bedömningar av hur verksamheter som får utökat ansvar påverkas exempelvis primärvården och operationscentrum i Sollefteå. Vi har heller inte fått svar på våra frågor hur ambulansen påverkas av ökade transporter både vad gäller patientrisker och ökade kostnader.

  Kristdemokraterna ställer inte upp på att man genomför förändringar utan att man förstår konsekvenserna av dem. Därför har partiet landat i ett nej till både förslaget om att ta bort den akuta ortopedin från Sollefteå såväl som nedläggningen av Medicinsk rehab i Härnösand.

  Kristdemokraternas landstingsgrupp


  Bilden överst av Paul Brennan från Pixabay (Pixabay License).


  Specialistvård | akut ortopedi · Härnösand · Mona Hammarstedt · pressmeddelande · Sollefteå