• BUP i Kramfors avvecklas – KD var emot

    Barn- och ungdomspsykiatrin i Kramfors har i flera år haft bemanningssvårigheter. Sedan hösten 2014 har mottagningen varit tillfälligt stängd. Andra mottagningar har tvingats ta emot patienter som skulle fått vård i Kramfors. På grund av detta har frågan lyfts att stänga mottagningen permanent. I praktiken har man omöjliggjort en nyöppning genom att all kvarvarande personal fått nya tjänster på andra håll i länet.

    Kristdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade på att ärendet skulle återremitteras. Övriga partier med undantag för två enskilda ledamöter röstade för S och MP:s centraliseringspolitik. Därmed avvecklas BUP i Kramfors.


    Specialistvård | BUP · centralisering · Kramfors · regionfullmäktige · reservation · yrkande