• Vi står upp för jämlik vård – med tre akutsjukhus

  Omorganisationer, organisationsförändringar, strukturförändringar, decentralisering och centralisering har pågått under många, många år i vårt land – i kommuner, landsting och företag.

  Det som ter sig märkligt när det gäller Landstinget/Region Västernorrland är att man inte verkar ha tagit till sig hur detta bör genomföras. Att köra över och köra på är inte, och kommer aldrig att vara, rätt väg att gå för att lyckas.

  I sjukvårdsdebatten i Sollefteå (tv-sändes i SVT 11 maj) lyfte...

 • Bort med sjukvårdsköerna och få ordning på ekonomin

  Viktigast för oss är att få bort sjukvårdsköerna och få ordning på landstingets ekonomi genom tydligare styrning och ledning.

  Vårt gemensamma styre bygger på följande principer:

  Alla ska ha rätt till god vård och frihet att välja vårdgivare. Fördelningen av sjukvårdsresurser till befolkningen ska vara rimlig och rättvis. Nuvarande skillnader i väntetider till specialistvård ska jämnas ut. I Västernorrland ska hälso- och sjukvården bli jämlik och jämställd. Solidaritet med framtida...
 • Trygghet och frihet att välja i sjukvården!

  Ett hälso- och sjukvårdspolitiskt valmanifest för Västernorrland

  Kristdemokraterna är ett värdeorienterat idéparti. I detta hälso- och sjukvårdspolitiska manifest inför 2006 års val presenterar vi ett antal viktiga frågor. Manifestet inleds med en sammanfattning av vårt vårdpolitiska valmanifest, med fyra aktuella krav och vallöften för hälso- och sjukvården i Västernorrland.

  Fyra krav och vallöften: Vårdgaranti som fungerar i hela länet! Psykiatri som ska bli den bästa i landet! Familje...
 • Svar på motion om stöd till utveckling av fler entreprenader

  Dett är inte den första motionen som landstingsstyrelsen yttrar sig över när det gäller frågan om alternativa driftsformer inom hälso- och sjukvården. Senast i februari 2005 avslogs en motion från Jacomina Beertema om att alla vårdcentraler, där intresse finns, tillåts drivas i alternativ regi. Motionen avslogs samtidigt som det slogs fast att intresserade vårdcentraler är välkomna med anmälan. Avtal har därefter träffats avseende Fränsta och Timrå vårdcentraler.

  Landstinget har valt p...

 • Motion: Stöd till utveckling av fler entreprenader för att ge vård på lika villkor i hela länet

  Länets medborgare ska kunna känna trygghet inför framtidens tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Det krävs inte bara ett starkt engagemang hos den politiska ledningen för att motsvara detta utan också visioner om vårdens utveckling. Vi ser allt tydligare att det fortlöpande sker stora förändringar samtidigt som den politiska viljan att påverka inriktningen skiljer partierna från varandra.

  Vid fullmäktigemötet i februari 2005 klargjorde socialdemokraterna att de inte har n...

 • Lägg ut Landstingsfastigheter på entreprenad!

  Vårdalliansen har förut påpekat att vårt landsting har större lokalytor än jämförbara landsting. Detta förhållande kvarstår alltjämt, trots att majoriteten upprepade gånger utlovat minskningar. Detta medför bl a en förhöjd kostnadsnivå som dränerar sjukvården på ekonomiska resurser.

  Lokaler som inte används eller inte behövs för landstingets verksamhet ska säljas eller rivas. Vakanta ytor har under senare år i stället ökat inom vårt landsting från 37 000 m2 till 40 000 m2. Den ”h...