• 70 öre behövs för ekonomi i balans!

  Till 2018 ska landstinget enligt lag balansera upp förra och innevarande års prognostiserade underskott med motsvarande överskott. Missar man detta kommer man tvingas till drastiska nedskärningar och risken att staten tar över och tvångsförvaltar verksamheten.

  Kristdemokraterna har kommit fram till att 70 öre i höjning av landstingsskatten och en justering av patientavgifter till nivåer som motsvarar våra grannlän måste till för att få ordning på ekonomin 2016.

  – Vi har in...

 • Förslag om sänkt besöksavgift inom psykiatrin avslogs

  Landstingsfullmäktige beslutade avslå motionen om att sänka alternativt avskaffa avgiften för unga vuxna som besöker en psykiatrisk mottagning. Det gjordes med hänvisning till att chefsöverläkare sedan 1996 har möjlighet att besluta om avgiftsbefrielse för vissa patienter, bland annat inom den psykiatriska vården.

  Att detta inte är ett enkelt sätt att göra det lättare för unga vuxna var inget som majoriteten tyckte var skäl för att bifalla motionen.

  Utdrag ur landstingsfullmäkt...

 • Motion: Sänkt besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna

  Besöksavgifter är ett område som fortlöpande ses över och anpassas efter olika bedömningar. Det är en politisk uppgift och därför fastställs de av landstingets högsta beslutande organ, fullmäktige. Avgiftsnivåerna kan mot den bakgrunden sägas uttrycka politiska prioriteringar. Kostnadsfria eller starkt subventionerade avgifter förekommer därför på flera områden:

  Barn och ungdom upp till 19 år har helt kostnadsfri vård. Landstinget bedriver ungdomsmottagningar i samarbete med kommunerna, ...
 • Interpellation: Kan socialdemokraterna bestämma sig om patientavgiften?!

  Vid det första sammanträdet med den nya landstingsstyrelsen den 24 januari, fanns på föredragningslistan ett ärende angående förslag till nya patientavgifter. Vid sittande bord meddelade landstingsrådet Stig Andersson att ärendet lyft ut dagordningen. Som ordförande har han suverän rätt att bestämma detta, så det var ingen idé att protestera.

  Med stigande förvåning och växande oro måste jag ifrågasätta om socialdemokraterna medvetet förhalar en viktig avgiftsreform. Vi i KdS anser att ...

 • Interpellation: Angående avgift på sjukhusvård från årsskiftet

  Vid årsskiftet börjar det nya arbetsgivaransvaret för sjukperioder upp till 14 dagar att gälla. En konsekvens som hittils inte uppmärksammats är att Försäkringskassan inte längra kan handlägga inkasseringen av avgiften för sjukhusvård. Det har man tidigare gjort genom avdrag på sjukersättningen.

  För de flesta som får sjukersättning och varit inlagda på sjukhus, gör man ingen större notis om detta avdrag. MEn så kommer det inte att bli framöver: Om inget annat system införs, kommer pati...

 • KdS förslag till ändrade taxor

  KdS anser att de föreslagna höjningarna av patientavgifterna till 100:- per läkarbesök samt till 60:- för sjukvårdande behandling, bör utformas på annat sätt. KdS förslag är att den normala nivån bör vara 90:- för besök hos distriktsäkare, hälsokontroller etc. En högre avgift bör gälla för besök hos specialistläkare. Högkostnadsskyddets nivå bör vara 1200:-

  KdS alternativ är följande:

  Landstingets primärvård är basen för hela sjukvårdsorganisationen. Avgiften för besök hos distrik...