• Regeringen löser inga problem i välfärden

  Vi är nu inne på upploppet av denna mandatperiod, som präglats av en allt turbulentare geopolitisk situation i vår omvärld. Men paradoxalt nog ser vi samtidigt en stark global tillväxt där samtliga delar av den globala ekonomin växer samtidigt för första gången på mycket länge. Detta gynnar Sverige som litet exportberoende land i utkanten av Europa, och gör det möjligt för oss att säkra god levnadsstandard och en bra välfärd för våra medborgare på lång sikt. Men situationen i Sverige är tvety...

 • Trygghet skapas i familjen – så kan barns psykiska ohälsa minska

  Oavsett hur familjen ser ut så är vi övertygade att den långvariga och nära gemenskapen som familjen innebär är den plats där trygghet skapas, skriver Liza-Maria Norlin.

  Familjen är den allra viktigaste gemenskapen. Oavsett hur familjen ser ut så är vi övertygade att den långvariga och nära gemenskapen som familjen innebär är den plats där trygghet skapas.

  Tryggheten man känner i den lilla gemenskapen tar man sedan med sig ut i de stora gemenskaperna och samhället. Hemmiljön, fa...

 • Sänk biomomsen – film är kultur, inget annat

  Det börjar med en dröm, en vision. En författare ser något andra inte ser, och skriver ett filmmanus. En producent läser manuset, får en idé om hur det kan förverkligas, och börjar handplocka ett team som ska göra visionen till verklighet.

  En regissör, som drömmer om hur det ska se ut visuellt, anlitas. Efter att ha pratat med honom, gör tecknare konceptskisser. Utifrån det ritar arkitekter byggnader som sedan konstrueras av hantverkare. Inredningsexperter beslutar om möbler och annan ...

 • Kämpa för familjens funktion

  Jag måste säga att jag är mer orolig för de liberala värderingarna, som Sundsvalls Tidnings ledarskribent Sofia Mirjamsdotter skriver om, än för tankesmedjan ”Familjen först”. Mirjamsdotter har rätt i att Sverige är extremt ur ett globalt perspektiv då det gäller våra värderingar, detta är i de allra flesta fall något bra. Men när man drar individualismen till sin spets, isolerar varje människa till att handla om en helt enskild individ, då missar vi det fantastiska med att vi är ...

 • Underlätta ägandet av bostäder

  Att vi nu befinner oss i den största migrationskrisen sedan andra världskriget är ett tragiskt faktum som har skapat oändligt med lidande för människor, och som naturligtvis har upptagit majoriteten av nyhetssändningar och debatter det senaste året vilket medför att andra högst relevanta frågor inte får det spelrum som skulle ha getts i normala förhållanden.

  Sverige står inför en utmaning, vissa kallar det ett problem, och vissa kallar det en pågående kris, jag talar om bostadsbristen....

 • Bostadsmarknaden behöver en ökad rörlighet

  Dagens bostadskris löses inte enbart med nyproduktion. Bostadsmarknaden behöver en ökad rörlighet.

  Trots ett relativt sett högt bostadsbyggande, framdrivet inte minst av en aktiv bostadspolitik från alliansregeringens sida, är det uppenbart att bostadsmarknaden fortsatt är dysfunktionell. De så kallade flyttskatterna gör att en del drar sig för att byta bostad vilket leder till sämre rörlighet på bostadsmarknaden Flyttskatternas utformning försvårar för en fungerande bostadskedja där d...

 • Politiker ska inte detaljstyra familjer

  I förra veckan kunde vi höra att socialdemokraterna tagit beslut på sin kongress att gå vidare med förslaget om tvångskvotering av föräldraförsäkringen, 50 procent till vardera förälder.

  Man kommer att redan från årsskiftet öronmärka en tredje månad för papporna. Vi kristdemokrater vill gå i helt motsatt riktning.

  Socialdemokraterna hänvisar till att kvinnor i dagsläget tar ut majoriteten av försäkringen de första två åren. Men är det verkligen orimligt att kvinnor, som i sin kr...

 • Sverige – det bästa landet att växa upp i

  Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Därför vill vi Kristdemokrater genomföra en politik som förbättrar förskola, skola och möjligheter för unga att få jobb. Men också en politik som stärker familjers möjlighet att forma sin egen vardag och ge utrymme för tid med barnen.

  Hur våra barn och unga mår är viktigt här och nu för varje enskilt barn. Men också för samhället i stort. Vilket Sverige vi får i morgon avgörs i stor utsträckning av hur vi tar hand om våra barn och un...

 • Det behövs fler speciallärare

  Skolan ska ge de bästa förutsättningarna till kunskap för alla barn. Behovet av speciallärare med specialpedagogisk kompetens är stort.

  Alla barn måste gå i skolan och har därför också rätt till den hjälp som behövs för att lyckas uppnå kunskapsmålen. Men idag når nästan var femte elev av de svenska skolbarnen inte upp till basnivån i läsförståelse samtidigt som kommunerna uppger att behovet av speciallärare är stort, mellan 10 till 20 procent av eleverna behöver mer stöd.

  I vår...

 • Åkermark måste bevaras

  Utan åkermark har inte Sverige något jordbruk eller livsmedelsproduktion. Trots det faktum minskar arealen brukad jordbruksmark varje år. Trenden måste brytas.

  I Jordbruksverkets rapport från januari presenteras statistik över exploateringen av jordbruksmark 2006–2010. Minskningen består till största del av igenväxning av åker- och betesmarker. En mindre men betydelsefull del av minskningen beror på exploateringen av jordbruksmark för olika slags bebyggelse och infrastruktur. Exploater...