• Gömda och papperslösa ska få vård

  Där Kristdemokraterna finns med där gör vi också en skillnad! I arbetet med den nya landstingsplanen för 2014-2016, vill vi vara tydliga med vad länets kristdemokrater anser särskilt viktigt. Politiken har stort ansvar för att se till att det finns stöd för barn och ungdomar. Tyvärr kan vi se en ökande psykisk ohälsa bland unga människor. Regeringen har skärpt vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin, vilket har kortat väntetiden fram till den första kontakten med vården. Men fortfarande ...

 • Svar på interpellation om samarbetet mellan primärvården och psykiatrin

  Susanne Sundqvist, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Mona Lundqvists interpellation om samarbetet mellan Primärvården och Psykiatrin:

  Länssjukhuset Ja akut somatisk och psykiatrisk hjälp kan alla medborgare få via akutmottagningarna dygnet runt. Vid länssjukhuset finns en psykiatrisk akutmottagning med sjuksköterska dygnet runt samt läkare med primär- respektive bakjour.

  Länssjukhusets kuratorsklinik har jourhavande kurator. Denna servi...

 • Interpellation: Samarbetet mellan primärvården och psykiatrin

  Mona Lundqvist överlämnade till ordförande en interpellation med följande lydelse ställd till landstingsstyrelsens ordförande:

  Efter ett besök på en vårdcentral i Länet kan följande fråga vara av intresse att få besvarad. Om det inom primärvården kommer ett behov av akut hjälp från Psykiatrin hur är då ett samarbete möjligt för att detta ska kunna ske på enklast möjliga sätt. Har man en skyldighet att stå till förfogande eller måste ett remissförfarande följas. När det gäller psykiatri...

 • Svar på interpellation om evidensbaserad behandling i primärvården

  Vice ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen Susanne Sundqvist lämnade följande svar på interpellationen från Mona Lundqvist om evidensbaserad behandling i primärvården:

  Evidensbaserad vård innebär ett förhållningssätt till vetenskap på så sätt att man väger in vetenskapliga resultat (evidens) i sitt kliniska arbete. Evidensbaserad vård kan även betraktas som en metod, det vill säga ett strukturerat sätt att ta reda på vilka vetenskapliga resultat som är bäst för att hjälpa till ...

 • Interpellation: Evidensbaserad behandling i primärvården

  Inom all vård sker förändringar som berör behandlingsmodeller och hur dessa utformas. En relativt ny modell inom olika psykiatriska områden är Mindfullness. (Begreppet kommer ursprungligen från Buddismen och tillämpas inom bl. a. sömnprevention.) Metoden som sådan innehåller tvivelaktiga moment som inte tillhör vetenskapligt bevisade teorier.

  Min fråga är om det är en metod som primärvården verkligen ska erbjuda. Det finns patienter som inte vill ta del av den behandlingsformen av olik...

 • Förslag om sänkt besöksavgift inom psykiatrin avslogs

  Landstingsfullmäktige beslutade avslå motionen om att sänka alternativt avskaffa avgiften för unga vuxna som besöker en psykiatrisk mottagning. Det gjordes med hänvisning till att chefsöverläkare sedan 1996 har möjlighet att besluta om avgiftsbefrielse för vissa patienter, bland annat inom den psykiatriska vården.

  Att detta inte är ett enkelt sätt att göra det lättare för unga vuxna var inget som majoriteten tyckte var skäl för att bifalla motionen.

  Utdrag ur landstingsfullmäkt...