• Så löser vi de riktiga jämställdhetsproblemen

  Vänsterfeminismen har fastnat i sina ogreppbara teorier. Den tar inte hänsyn till de problem som verklighetens kvinnor möter i sin vardag.

  Ett av de stora problem som många flickor och kvinnor brottas med idag är psykisk ohälsa, något som har blivit allt vanligare.

  Det börjar redan i ung ålder. Flickor i åldern 12-18 mår sämre och är mindre nöjda med sig själva än pojkar. Även förskrivningen av psykofarmaka ökar bland unga tjejer. Samma mönster syns i arbetslivet. Sjukskrivnings...

 • Inspel till en ny målbild i Region Västernorrland

  Regionen är på gång att skapa en ny målbild som ska ersätta målbilden från 2016. Det här är Kristdemokraternas idéer, tankar och synpunkter till den nya målbilden insända till regionen den 25 februari 2020.

  1       Övergripande

  När man är som svagast ska man vara säker på att välfärden är som starkast.

  1.1      Ett helhetsperspektiv och patientsäkerhet

  Regionen står inför stora utmaningar och vi kristdemokrater anser att det är av största vikt att vi jobbar med en målbild som ha...

 • Öppet brev till de styrande i Landstinget Västernorrland

  Om och om igen kan vi länsbor höra och läsa om överbeläggning vid Sundsvalls sjukhus, nu högre än tidigare. Det är inte hållbart, för varken ekonomin, personal eller patienter. Att få redovisat om patienter som fått ligga i korridorer och blivit utan nattsömn, patienter som flyttas utomläns, personal som stressar för att hinna med överallt, personal som gråter av frustration och trötthet, är inte tillfredsställande. Det är heller inte det vi länsbor vill höra eller ha. Det är inte till detta ...

 • Interpellation: Överbeläggningarna på länets sjukhus

  Det hör till vanligheten att det i influensatider förekommer överbeläggningar på våra sjukhus, inte bara i Västernorrlands län utan runt om i hela vårt land. Det här året är inget undantag det var samma visa förra året då man talade om att man var på väg mot kollaps.1 Personalen gör förstås allt man kan för att det nu aktuella läget ska hanteras på bästa möjliga sätt. Det är inte där problemet ligger utan att man har en personalpolitik som inte fungerar och ett uruselt politiskt ledarskap.

 • Vaccinbrist gör att personal inte vaccineras mot influensa

  Susanne Sundqvist, hälso- och sjukvårdsdelegationens vice ordförande lämnade följande svar på interpellationen från Maude Westman:

  I samråd med smittskyddsläkaren har medicinskt ansvariga gjort bedömningen att ett generellt erbjudande till all vårdpersonal om vaccination mot influensa inte bör ges. Ställningstagandet baseras delvis på det att vaccinbrist varit ett problem och därför har riskgrupperna getts förtur. Det är dock upp till enskilda verksamheter att göra bedömningen om några...

 • Interpellation: Vaccination av personal

  Interpellation till personaldelegationens ordförande Kenneth Westin

  Vintern närmar sig och med den förkylnings- och influensasjukdomar. Vi har genom media, både press och i etermedia kunnat ta del av att årets influensa verkar vara av en ”elak” typ. Det kan drabba många äldre som kan insjukna med stort vårdbehov som resultat. Detta kommer att belasta en redan tyngd sjukvårdsapparat. Men i år kommer förhoppningsvis fler äldre att slippa bli sjuka tack vare vaccinationerna som erbjuds.

 • Satsa på sjukgymnaster

  Under slutet av 1990-talet ökade antalet sjukskrivningar lavinartat. Det skapade ett stort och kostsamt utanförskap. Alliansregeringen har glädjande nog lyckats vända utvecklingen. Men fortfarande är allt för många människor sjukskrivna.

  För att förhindra sjukskrivningar och snabbare få människor tillbaka i arbetslivet är det viktigt att satsa på rehabilitering. Det är väl känt att aktiva, tidiga och individuellt anpassade rehabiliteringsinsatser ökar den sjukskrivnes chanser att komma...

 • Svar på interpellation om rapport som kritiserar läkare

  Ewa Söderberg, landstingsstyrelsens ordförande, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om rapport som kritiserar läkare för att brista i kunskap om intygsskrivning:

  Tidigare var det Försäkringskassan som anordnade utbildningar i Socialförsäkringsmedicin för läkare. Två gånger om året har AT-läkare fått 1-2 dagar kurser i ämnet.

  Mellan 2003-2005 genomgick merparten av familjeläkarna i länet dessa kurser, samt några sjukhusläkare. Trots detta är fortsatt utbildning...

 • Interpellation: Rapport som kritiserar läkare för att brista i kunskap om intygsskrivning

  Handikapporganisationernas samarbetsorganisation HSO i Västernorrland presenterade i april en unik rapport som redovisade 115 fall av avslag på sjukskrivning i Försäkringskassan i länet. Detta var en totalundersökning av alla fall under ca 12 månader 2004-2005 som innebar antingen att en pågående sjukskrivning upphörde eller att en ny inte accepterades. Det har tidigare inte förekommit att Försäkringskassan blivit granskad av de normalt sett granskade, patienter/de försäkrade. Slutsatserna va...

 • Motion: Medel från allmän försäkring till medicinsk-teknisk utrustning

  Samhället skulle kunna göra stora besparingar genom ökade investeringar i ny medicinsk-teknisk utrustning. I många fall kan dessa leda till stora ekonomiska vinster genom att vården blir effektivare och behandlingslinjer, sjukskrivningar etc kortare. För patienten är det minskade lidandet självklart den största fördelen.

  Investeringar som kan leda till sådana förbättringar är t ex utbyggnad av fiberoptiska nät mellan länets sjukhus, införande av lasermaskin för ingrepp inom gynekologi ...