• Vi ska ha tre sjukhus

  JT Lindh skriver i en insändare 18 maj, att Kristdemokraterna skulle företräda linjen att lägga ner sjukhuset i Sollefteå. Så är inte fallet. I vårt förslag till landstingsplan 2016-2018, som partierna i Vårdalliansen gemensamt lagt fram och står bakom, slås fast att länet ska ha tre sjukhus.

  Under föregående mandatperiod genomförde Vårdalliansen, en rad åtgärder för att få bättre kontroll över kostnaderna och kostnadsutvecklingen. En av dessa åtgärder innebär att det under 2015 skapas...

 • Landstinget ska kännetecknas av förtroende

  Förtroende för hälso- och sjukvård är a och o för att du som medborgare ska känna trygghet vid ohälsa eller sjukdom. Därför har vi sex partier i Vårdalliansen som mål att Landstinget Västernorrland till 2014 ska vara ett av de fem bästa landstingen vad gäller medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården.

  Vi satsar nu extra resurser på att öka patientsäkerheten inom vården. Genom att förhindra till exempel felmedicinering, infektioner, smittspridning, fallskador och liggsår i samba...

 • Interpellation: Alkolås

  Frågan om alkolås i bilar får – tragiskt nog – gång efter annan förnyad aktualitet. Att till och med yrkesförare kört med alkohol i blodet förskräcker och skapar stor och berättigad oro.

  De många olyckorna med förare som varit alkoholpåverkade under sitt yrkesutövande har säkert starkt påverkat alkoholutredningen att nu efterlysa alkolås i kollektivtrafiken. Snabbt ute var Östgöta Trafik, som tidigt valde att i handling visa att medborgarna ska kunna ha ett grundmurat förtr...

 • Behåll reglerna för landstingets representation

  Uttalande vid distriktsstämma i Ljungaverk 18 november 1995.

  Enligt Landstingsstyrelsen bör reglerna för den egna representation nu ändras. Den alkoholfria traditionen ska överges föreslår ledamöterna från Socialdemokraterna (utom tre ledamöter), Moderaterna, Folkpartiet, Sjukvårdspartiet och Miljöpartiet. Kristdemokraterna i Västernorrland anser tvärtom och ser inga sakliga skäl som motiverar att reglerna ändras.

  Vi anser att nuvarande regler är rättvisa för alla anställda och ...

 • KdS Västernorrlands Hälso- & sjukvårdspolitiska handlingsprogram 1995-1998

  Förord Värdig vård – en mänsklig rättighet!

  Hälso- och sjukvård är tillsammans med omsorg av äldre och handikappade, hörnpelare i vår välfärd. Kristdemokraterna har alltid satt dessa områden högt i den politiska debatten.

  KdS i Västernorrland presenterar nu det program som vi kommer att arbeta efter i landstinget under den kommande valperioden. Det saknar löften därför att de är meningslösa i en föränderlig tid. Men programmet visar vad vi vill! KdS politik styrs av våra grundläg...