• Interpellation: Prestationsbaserade bidrag till BUP

  För ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården ingick staten en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i december 2020. Totalt omfattar överenskommelsen 2 767 miljoner kronor. Medlen från staten är uppdelade i två lika stora block.

  Medlen i block 2 har under året deltas ut. Nu återstår de prestationsbaserade medlen i block 1. I en tilläggsöverenskommelse den 1 juli 2021 beslutades hur dessa ska fördelas. Hälften av medlen 739,25 miljoner kronor delas ut för att hante...

 • 54 miljoner extra till Region Västernorrland – Pengarna ska gå till vården!

  En majoritet i riksdagen röstade på onsdagen (19 januari 2020) igenom ett utskottsförslag, framförhandlat mellan KD, M och V, om att utöka det generella statsbidraget till kommuner och regioner med 7,5 miljarder kronor.

  För Region Västernorrland innebär detta att innevarande års budget förstärks med ca 54 miljoner kronor. Kristdemokraterna i Region Västernorrland vill att detta tillskott fullt ut användas till förstärkningar inom hälso- och sjukvården i Västernorrland redan under 2020....

 • KD väljer välfärd framför gratisavgifter och slopad värnskatt

  Tack för ert inlägg där ni belyser eran dröm att allt ska vara gratis och att slopad värnskatt är viktigare än en fungerande välfärd. Vet ni att just nu har 140 000 människor i Sverige stått olagligt länge i vårdköer? I detta läge väljer ert parti, Socialdemokraterna, att sälja sin själ. 6,1 miljarder kronor tappar staten nästa år i skatteintäkter när värnskatten slopas. Pengar som kunde och borde använts till välfärden.

  Vi har en kris i Sverige. Vet inte om ni har märkt det? Medborgar...

 • M och KD:s budget infriar välfärdslöftet

  KD och M:s budgetreservation fick riksdagens gillande. Därmed föll övergångsregeringens budget.

  Äntligen! Nu ersätter vi ineffektiv politik och gratisreformer med en stor portion KD-politik och levererar välfärdslöftet, och mer av solidaritet och förvaltarskap till Sveriges invånare.

  Välfärdslöftet

  Med vår budget får vi tillbaka kömiljarden. Cancersatsningen om 500 miljoner kr förlängs. Det blir 500 miljoner extra till psykiatrin samt 10 miljoner kronor till suicidprevention. LS...

 • Alliansen satsade stort på vården

  Jag hade på känn att TF Andersson inte skulle förstå sammanhanget mellan rökning, motion, alkohol och vårdkostnader. Jag tror inte att fattiga skulle fått sämre möjligheter till vård på grund av Alliansen. En privat vårdcentral har samma priser som en landstingsdriven.

  Visst har rika nu som förut fler möjligheter, eftersom de kan använda privat sjukvård via försäkringar som de själva eller företaget betalar. Det innebär bland annat att köerna blir kortare i den offentliga sjukvården.

 • Landstinget ska kännetecknas av förtroende

  Förtroende för hälso- och sjukvård är a och o för att du som medborgare ska känna trygghet vid ohälsa eller sjukdom. Därför har vi sex partier i Vårdalliansen som mål att Landstinget Västernorrland till 2014 ska vara ett av de fem bästa landstingen vad gäller medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården.

  Vi satsar nu extra resurser på att öka patientsäkerheten inom vården. Genom att förhindra till exempel felmedicinering, infektioner, smittspridning, fallskador och liggsår i samba...

 • Budgetanförande i landstingsfullmäktige 27 november 2003

  Vi står i dag inför ett landstingsfullmäktige som kommer att ställa extra stora krav på oss som förtroendevalda politiker. Vi ska besluta om en budget inför verksamhetsåret 2004, som i sin tur kommer att ge signaler direkt till verksamheten och hur den ska bedrivas.

  Låt mig ge en kort resumé

  Vi har flera år bakom oss som har präglats av ekonomiska problem, dålig budgetuppföljning med budgetöverskridanden på flera hundra miljoner. Under 2001 och 2002 blev vården 600 miljoner dyra...

 • Svar på interpellation: Statsbidragens verkliga värde

  Landstingsförbundets decemberrapport beskriver i stora drag utvecklingen av statsbidragen.

  När det gäller det verkliga utfallet av statsbidragen för Landstinget Västernorrland under perioden 1992-2005, finns ingen över tiden jämförbar redovisning. I första hand är orsakerna till detta olika huvudmannaskapsförändringar. I andra hand beror det på att staten använder statsbidragen för att reglera olika nivåförändringar av skatteunderlag (pensioner m m) för att höja eller sänka statsbidrag...

 • Interpellation: Statsbidragens verkliga värde

  Hälso- och sjukvården står i första rummet när välfärden graderas av medborgarna. Under den senaste mandatperioden har trots detta den socialdemokratiska regeringen prioriterat friska och väl bemedlade framför insatser som sätter gamla, sjuka och utslitna i första rummet. Utöver det mänskliga lidandet och bristen på god vård leder det till långtgående ekonomiska konsekvenser för hela samhället. Socialdemokratisk politik ger utslag i de snabbt växande utgifter för sjukskrivningar och förtidspe...

 • Sverker Ågren svarar om KdS och vården

  Mitt korta inlägg på Stora Torget i Sundsvall förra veckan väckte debattlusten hos socialdemokraten Birgitta Henriksson, som fått ett inlägg (även undertecknat av Sig Andersson som jag inte såg till på torget) publicerat den 16/8 i Örnsköldsviks Allehanda. Det trista anslaget om påstådd självgodhet etc. hos mig och KdS är inget nytt. Jantelagen ska tydligen gälla även oss politiker? Visst är det så att KdS med mycket höga ambitioner inom vården, inte alltid nått upp till målen. Det erkänner j...