• Det blir ingen tandhygienistutbildning i Västernorrland

  Kristdemokraternas gruppledare Mona Hammarstedt har i en motion föreslagit att regionen ska ordna en tandhygienistutbildning i vårt län för långsiktigt säkra rekryteringsbehoven. Motionen behandlades den 21 juni 2018 av regionfullmäktige och slutade med att den ansågs besvarad.

  I svaret till motionen sägs regionen ha varit i kontakt med Mittuniversitetet vid två tillfällen för att lyfta fram behovet av en tandhygienistutbildning. Man påtalar sen att Mittuniversitetet inte har den kompe...

 • Ta tag i den osunda kulturen i regionen!

  Med anledning av alla turer kring anställningar i regionen har Kristdemokraterna tagit flera initiativ till att ta itu med den osunda kulturen. För att komma tillrätta med avtal som göms undan och inte diarieförs har en motion skrivits om delat ansvar vid anställning av högre chefer. Det handlar inte bara om att komma tillrätta med att saker och ting hanteras rätt utan är också tänkt att ge en trygghet för de som anställer.

  Med delat ansvar blir det svårare från politiskt håll att påst...

 • Hjälpmedelsakut inget för majoriteten

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 27 oktober 2010 § 157

  Motion från Sverker Ågren och Mona Hammarstedt för den kristdemokratiska landstingsgruppen om förbättrad service vid skador och fel på hjälpmedel – hjälpmedelsakut

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 12 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Mona Hammarstedt för den kristdemokratiska landstingsgruppen om förbättrad service vid skador och fel på...

 • Förslag om hjälpmedelsakut återremitterades

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 21 oktober 2009 § 148:

  Motion från Sverker Ågren och Mona Hammarstedt för den kristdemokratiska landstingsgruppen om förbättrad service vid skador och fel på hjälpmedel – hjälpmedelsakut.

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 10 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Mona Hammarstedt för den kristdemokratiska landstingsgruppen om förbättrad service vid skador och fel ...

 • Motion om sjukvårdintegerad farmaci ansågs besvarad

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 24-25 juni 2009 § 117:

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 23 på föredragningslistan angående motion från Mona Hammarstedt om farmaceuten i vården – sjukvårdsintegrerad farmaci (sid 319-322 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Landstingsfullmäktige beslutade

  att härmed anse motionen besvarad.

  I detta ärende yttrade sig Mona Hammarstedt.

  Personal | apotekare · farmaceut ·...

 • Motion om bygginvesteringar ansågs besvarad

  Uttrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 24-25 juni 2009 § 106:

  Motion från Jacomina Beertema (M), Hans Hedlund (C), Ingeborg Wiksten (FP), Gun Enquist-Öhman (SJVP), Mona Hammarstedt (KD) och Roy Resare (MP) om verksamhetsbeskrivning och driftskostnadskalkyl i samband med bygginvesteringar

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 12 på föredragningslistan angående motion från Jacomina Beertema, Hans Hedlund, Ingeborg Wiksten, Gun Engquist-...

 • Motion om rättvisare patientförsäking behandlad i fullmäktige

  På fullmäktigesammanträdet den 13 februari behandlades Sverker Ågren motion om en rättvisare patientförsäkring. Efter en debatt beslutade fullmäktige att anse motionen besvarad.

  Utdrag ur landstingsfullmäktige 14 februari 2008 § 31

  Motion från Sverker Ågren för kristdemokraternas landstingsgrupp om rättvisare patientförsäkring

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 13 angående motion från Sverker Ågren (kd) om rättvisare patientför...

 • Samverkan mellan ASIH ansågs besvarad

  Sverker Ågren (kd) och företrädarna för övriga allianspartier har i en motion föreslagit en ökad samverkan mellan ASIH i Sundsvall och Hospice. När frågan behandlades på dagens fullmäktigesammanträde blev det livliga diskussioner. Det hela slutade med att landstinget beslutade att anse motionen besvarad istället för bifallen, något som fick en mängd ledamöter att reservera sig mot beslutet.

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 28 november 2007 § 174:

  Motion från Ulla Norg...

 • Tillgängligare tandvård inget för majoriteten

  Mona Hammarstedt har i en motion verkat för att öka tillgängligheten till tandvården. När frågan behandlades på dagen fullmäktigesammanträde blev det uppenbart att det är inget som majoriteten bryr sig om. Med ett enkelt avslag visade man var man stod i frågan.

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 24-25 oktober 2007 § 140

  Motion från Mona Hammarstedt (kd) om tillgängligare tandvård för alla

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende...

 • Beslut motion om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem

  Utdrag ur protokoll för landstingsfullmäktiges möte den 14-15 oktober 2003 § 134: Motion från Sverker Ågren (kd) om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 15 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem (sid 61-64 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Under överläggningen framfördes följande yrkanden:

  Läs mer