• Hans Brynielsson ny ledamot i fullmäktige

  Hans Brynielsson blir ny regionfullmäktigeledamot för Kristdemokraterna i Centrala Sundsvall-Timrå valkrets efter Roger Boork. Britt-Marie Brynielsson tar vid som ny ersättare för partiet efter Bertil Hörnqvist i samma valkrets. Detta har Länsstyrelsen meddelat vilket anmäldes på fullmäktigemötet den 2 februari.

  Kristdemokraterna | Bertil Hörnqvist · Britt-Mari Brynielsson · Hans Brynielsson · Roger Boork

 • Det har slagit slint hos de rödgröna

  Nu har det slagit slint hos den rödgröna majoriteten i Landstinget Västernorrland. Under onsdagens minutlånga sammanträde med vårdvalsutskottet klubbade majoriteten igenom beslutet att begränsa vinsterna inom de privat drivna vårdcentralerna. Ingen dialog och inga svar på hur detta ska genomföras kunde man erbjuda varken oss eller media på den efterföljande presskonferensen. Det verkar rent av vara så att den socialdemokratiska landstingsledningen har så bråttom att man inte ens väljer att vä...

 • Referat vårstämman 2015

  Kristdemokraterna Västernorrland har haft sin vårstämma. Ett 50-tal Kristdemokrater samlades i Sollefteå på Hallstaberget lördagen den 14 mars.

  Dagen inleddes med gitarrspel och sång av Jo och Amanda, elever vid estetiska programmet i Sollefteå. Huvudtalare var Magnus Oscarsson, riksdagsledamot sedan 2014, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög där Kristdemokraterna är största parti med 27 procent. Han är initiativtagare till Mjölkens dag i riksdagen och lyfte i sitt anförande...

 • Vårdvalet är en av de viktigaste valfrihetsreformerna

  Vårdvalet är en av de viktigaste valfrihetsreformerna som införts i Sverige vars syfte är att överföra makt till patienterna. Den nya regeringen vill nu avskaffa det obligatoriska vårdvalet vilket kan ha stora konsekvenser i landsting där politiker tycker sig veta bättre än medborgarna om hur allt ska vara.

  När nu regeringen vill backa i utvecklingen och låta landstingen besluta om medborgares möjlighet till valfrihet förvånas vi över de jubelrop som hörs från den nya grönröda majorite...

 • Referat vårstämman 2014

  Kristdemokraterna Västernorrland genomförde sin vårstämma på Hussborg i Ljungaverk lördag den 15 mars 2014. Deltagarna välkomnades med mingel tillsammans med IOGT-NTO samt sångare och musiker från Ålsta folkhögskola.

  Mikael Oscarsson riksdagsledamot var huvudtalare vid stämman, han talade om sina hjärtefrågor familj, företagande och försvar. Han berättade bland annat om kristdemokraternas försvarsrapport och vikten av att ha ett väl fungerande försvar.

  Vid stämman beslutades att...

 • Referat höststämman 2013

  Désirée Pethrus riksdagsledamot.

  Kristdemokraterna Västernorrland samlades till höststämma på Vivansborg i Timrå den 16:e november. Elever från kulturskolan i Timrå inledde stämman med trestämd tvärflöjtsmusik. Désirée Pethrus, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson talade om aktuell EU-politik samt den utsatthet som många kristna befinner sig i nu i spåren av den arabiska våren.

  Vid stämman beslutade ombuden om riksda...

 • Sverige – det bästa landet att växa upp i

  Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Därför vill vi Kristdemokrater genomföra en politik som förbättrar förskola, skola och möjligheter för unga att få jobb. Men också en politik som stärker familjers möjlighet att forma sin egen vardag och ge utrymme för tid med barnen.

  Hur våra barn och unga mår är viktigt här och nu för varje enskilt barn. Men också för samhället i stort. Vilket Sverige vi får i morgon avgörs i stor utsträckning av hur vi tar hand om våra barn och un...

 • Politiker ska beakta barns behov

  Barn har särskilda rättigheter, just för att de är barn. 1990 ratificerade Sveriges riksdag barnkonventionen och nu pågår en utredning om hur vi kan inkorporera konventionen, det vill säga om den ska gälla som svensk lag.

  Politiker på alla nivåer har ett ansvar att särskilt beakta barns behov och ta hänsyn till hur barn påverkas av de beslut som fattas.

  Vi Kristdemokrater i landstinget Västernorrland ser mycket positivt på att riksdagen 2010 beslutade om en nationell barnrättsst...

 • Demokratin är död — politikerföraktet frodas

  Ledningen för Landstinget Västernorrland har nu lyckats fullt ut. Att vägra information till allmänheten i en tid då stora förändringar står för dörren. Att förvägra fullmäktige att ta del av information och att diskutera frågorna som uppkommit under ordnade informativa former. Under onsdagens möte efterfrågades någon typ av enighet från samtliga partier för att stärka politikernas värde i folkets ögon. Hur kan man ens tro att man ska kunna få förståelse för något man vägrar prata om?

  ...

 • Vård på sjukhus är ingen industri

  Det exceptionellt egenmäktiga handlande som majoriteten har genomfört vid länssjukhuset i Sundsvall efter den 17/12 2009 tar vi i Kristdemokraterna helt avstånd ifrån.

  Vi vill markera att detta handlingssätt är oacceptabelt.

  Konsekvenserna kan vi ännu inte överblicka men de ekonomiska ramarna som vi kommit överens om, kräver en helt annan förankring än den vi nu ser. Varsamhet och stor kunskap måste användas när det gäller omorganisation i vården, och den kompetensen bedömer vi ...