• KD besökte BB-ockupationen

  Den 4 juni 2018 besökte Kristdemokraterna BB-ockupanterna i entrén på Sollefteå sjukhus för att visa sitt stöd.

  Specialistvård | BB-ockupanterna · Sollefteå sjukhus

  Bilden överst: BB-ockupanter i Sollefteå den 4 juni 2018. Foto av Bo Grafström, Kristdemokraterna Västernorrland.

 • Att köra över kommer aldrig att vara rätt väg att gå

  Omorganisationer, organisationsförändringar, strukturförändringar, decentralisering, centralisering har pågått under många, många år i vårt land, i kommuner, landsting, företag.

  Det som ter sig märkligt när det gäller vårt landsting i Västernorrland är att man inte verkar ha tagit till sig hur detta bör genomföras. Att köra över, köra på – är inte och kommer aldrig att vara rätt väg att gå för att lyckas.

  I torsdagens program av ”Sverige idag – debatten” ...

 • Det känns inte alls tryggt eller bra att vara Ådalsbo i dag

  Det känns inte alls trygg eller bra att vara Ådalsbo i dag. BB Sollefteå har stängt och akutkirurgin vid samma sjukhus ska bort. Kan inte komma ifrån tankarna på vad vi kan ha gjort för ont i denna del av länet för att åka på denna smäll. Varför ska just vi ta den största delen av sparkakan i länets landstingsekonomi?

  Vi är politiskt aktiva sedan många år och har inte upplevt sådan, förlåt, tjurighet och ovilja att lyssna till expertisen (personalen och väljarna) hos majoriteten som nu...

 • Ett hårt slag mot kvinnosjukvården

  Beskedet om att lägga ner förlossningen och kvinnosjukvårdens operationer och slutenvård i Sollefteå är ett hårt slag för kvinnosjukvården i hela länet – inte bara för Sollefteå.

  Vård som riktar sig till kvinnor har ofta varit lägre prioriterad än den som riktar sig till män. I en tid då nationella satsningar och utredningar sker på området för att komma till rätta med denna ojämlikhet inom vården väljer den socialdemokratiska majoriteten en annan väg.

  Vi kristdemokrater h...

 • Frågan om nedläggningen av akuta ortopedin i Sollefteå återremitterades

  Landstinget Västernorrlands ekonomi går dåligt. Hälso- och sjukvårdnämnden har fått i uppdrag att spara 160 miljoner fram till utgången av 2018. För att uppnå driver majoriteten på för att lägga ner verksamhet i Sollefteå för att centralisera allt mer till Sundsvall. Detta menar man ska spara pengar.

  Kristdemokraterna, Centerpatiet och Moderaterna ser ett bekymmer med denna idé då man det man sparar i en ände kan man förlora i den andra. Lägger man ner ortopedin kommer det innebära mån...

 • En framtid med Vårdalliansen

  Replik till Anders Karlsson, 4 september. Nej, Anders Karlsson, du har fel. Sollefteå sjukhus har en framtid även när Vårdalliansen bestämmer. Göran Solsjö och jag skrev i en tidigare insändare i TÅ i samma fråga i juni 2010 så här: ”För att Sollefteå ska fortsatt kunna vara ett tillräckligt attraktivt sjukhus måste akuta samt opererande verksamheter finnas kvar.

  Skulle det visa sig att patientsäkerheten, som måste prioriteras främst, inte kan tillgodoses, blir det kärvt och snabba bes...

 • Motsägelsefulla besked om sjukhusen undergräver förtroendet

  Landstingsstyrelsens AU publicerade den 4/9 ett pressmeddelande med innebörden att besparingsidéer från Kramfors-Sollefteå-förvaltningen avvisades. Det gällde förslagen om nedläggning av BB och barnavdelning. I kommentarer till detta sade Landstingsrådet Stig Andersson att ingen klinik eller mottagning skulle läggas ned med anledning av sparkraven. Kampanjen Rädda Sollefteå sjukhus upphörde med sin verksamhet, vilket också var syftet. Någon förändring av sparkraven på sjukhuset följde däremot...

 • KdS försvarar vården!

  Även kommunalrådet Calle Mähler (s) drömmer om att vinna poänger i den politiska debatten (NN 21/8 1992). Vi frestas också av det ibland. Men ingen har något att vinna i debatten om Sollefteå sjukhus! Det måste vara lockande att kränga över ansvaret på problemen på den nya regeringen, men förklaringen är inte så enkel. Faktum är att beslutet om sparkravet 100 Mkr 1993 samt ytterligare lika mycket 1994 fattades innan regeringens nya indragningar var kända. Sparkraven på landstinget 1993 blev a...

 • KD Västernorrlands remissyttrande Sjukhus 90

  Kristdemokratisk vårdpolitik syftar till att tillförsäkra alla en god hälso- och sjukvård av hög kvalitet oavsett bostadsort, eller sociala och ekonomiska förutsättningar. Vården skall vara präglad av en helhetssyn, människan består både a kropp, själ och ande. Landstingets program för 90-talets hälso- och sjukvård ”Hälsan framför allt” markerar det hälsopolitiska arbetets betydelse starkare än någonsin. KDS anser att detta är en riktig inriktning som på sikt gagnar hela befolknin...

 • Sjukhus -90: Moderat attack mot Sollefteå

  Vid ett anförande på måndagen kommenterade KdS gruppledare i landstinget, fredagens behandling av Sjukhus-90 i landstingets FU och sade:

  ”Redan i januari intog KdS i Västernorrland den ståndpunkt som både landstingets (s)-grupp, centern samt folkpartiet nu i februari kommit fram till. Det innebär i korthet att upptagningsområdena kommer att ändras så att Sollefteå får ett ökat underlag medan Härnösand minskas.

  Kirurgkliniken i Härnösand slås inte ihop till en enhet med Sun...