• Interpellation: Hälso- och sjukvård för flyktingar

  I vårt allt mer mångkulturella samhälle finns bland oss en grupp människor ofta skörare och mer utsatta än den stora majoriteten ”trygga svenskar”. Jag åsyftar med detta påstående de flyktingar som i vårt land söker en fristad.

  Efter kanske en både komplicerad och riskabel flykt kan flyktingar som kommer till Sverige vara i stort behov av en hälsoundersökning. Därför har också staten träffat en överenskommelse med Landstingsförbundet att låta ansvaret för asylsökandes sjukv...

 • Svar på interpellation om köerna till psykiatrin

  Lennart Johansson, ordförande i personaldelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om köerna till psykiatrin:

  Punkt 1: Uppfattar du förhållandena inom psykiatrin rätt enligt ovan?

  Svar: Ja. Beskrivningen är korrekt. Det är en mycket besvärlig situation som chefsöverläkare Kimmy Lindholm beskriver i tidningsartikeln. Den enda värdering som där görs är att det är politiken som är fel, ”roten till det onda är en misslyckad flyktingpolitik.” &...

 • Svar på interpellation om köerna till psykiatrin

  Lennart Johansson, ordförande i personaldelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation till köerna till psykiatrin:

  Punkt 1: Uppfattar du förhållandena inom psykiatrin rätt enligt ovan?

  Svar: Ja. Beskrivningen är korrekt. Det är en mycket besvärlig situation som chefsöverläkare Kimmy Lindholm beskriver i tidningsartikeln. Den enda värdering som där görs är att det är politiken som är fel, ”roten till det onda är en misslyckad flyktingpolitik.”...

 • Interpellation: Köerna till psykiatrin

  Till landstingsstyrelsens ordförande Jan Sjödin:

  Psykiatrin i Landstinget Västernorrland och förslaget om att göra Västernorrland till ett speciellt ”invandrarlän” har under det gångna året ofta diskuterats i landstinget. Det är stora och svårlösta frågor som engagerat – och engagerar – många förtroendevalda.

  Igen når oss nu budskapet om att situationen inom psykiatrin är allvarlig. Enligt chefsöverläkare Kimmy Lindholm i Sundsvall, som uttalat sig med st...

 • Budgetanförande 1997

  Just nu pågår en livlig och angelägen debatt om sjukvård och äldreomsorg i vårt land. Den först i media, i olika lokala sammanhang, i partigrupper, ja, praktiskt taget överallt ute i samhället där medborgare möts.

  Kanske har debatten aldrig varit så intensiv och känts så nära för människor som nu. I riksdagens särskilda debatt onsdagen den 5 november – en debatt som kom tillstånd på begäran av Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna – presenterade de olika partiföretr...

 • KdS Västernorrlands Hälso- & sjukvårdspolitiska handlingsprogram 1995-1998

  Förord Värdig vård – en mänsklig rättighet!

  Hälso- och sjukvård är tillsammans med omsorg av äldre och handikappade, hörnpelare i vår välfärd. Kristdemokraterna har alltid satt dessa områden högt i den politiska debatten.

  KdS i Västernorrland presenterar nu det program som vi kommer att arbeta efter i landstinget under den kommande valperioden. Det saknar löften därför att de är meningslösa i en föränderlig tid. Men programmet visar vad vi vill! KdS politik styrs av våra grundläg...

 • KdS försvarar vården!

  Även kommunalrådet Calle Mähler (s) drömmer om att vinna poänger i den politiska debatten (NN 21/8 1992). Vi frestas också av det ibland. Men ingen har något att vinna i debatten om Sollefteå sjukhus! Det måste vara lockande att kränga över ansvaret på problemen på den nya regeringen, men förklaringen är inte så enkel. Faktum är att beslutet om sparkravet 100 Mkr 1993 samt ytterligare lika mycket 1994 fattades innan regeringens nya indragningar var kända. Sparkraven på landstinget 1993 blev a...

 • Interpellation: Kan socialdemokraterna bestämma sig om patientavgiften?!

  Vid det första sammanträdet med den nya landstingsstyrelsen den 24 januari, fanns på föredragningslistan ett ärende angående förslag till nya patientavgifter. Vid sittande bord meddelade landstingsrådet Stig Andersson att ärendet lyft ut dagordningen. Som ordförande har han suverän rätt att bestämma detta, så det var ingen idé att protestera.

  Med stigande förvåning och växande oro måste jag ifrågasätta om socialdemokraterna medvetet förhalar en viktig avgiftsreform. Vi i KdS anser att ...

 • Svar på interpellation om vuxenhabilitering i Västernorrlands län

  KDS har i en interpellation ställt frågor om vuxenhabiliteringen i Västernorrland.

  Behovet av vuxenhabilitering uppmärksammades redan i samband med barnhabilteringsutredningens arbete 1987-1988. Det ansågs då att barnhabiliteringen skulle utredas och utvecklas i första hand. En utvärdering av barnhabiliteringen pågår just nu och väntas vara färdig i juni 1991.

  Barnhabiliteringen inriktas mot barnens och familjens behov och står till förfogande tills den unge är omkring 20 år. Re...

 • Interpellation: Vuxenhabilitering i Västernorrlands län

  Interpellation till landstingsrådet Alf Wedin.

  I vårt landsting skedde en välbehövlig satsning på rörelsehindrade barn för några år sedan. Omhändertagandet av dessa barn sker nu på fler orter i länet och med betydligt bättre personella resurser än tidigare. Under våren kommer en uppföljning av verksamheten att redovisas till förvaltningsutskottet.

  Det är däremot betydligt sämre ställt med habiliteringsinsatserna för ungdomar och de unga vuxna. Av landets landsting finns sådan vu...