• Norrlandslänens samarbete måste förbättras

  I en motion till regionfullmäktige vill företrädare från Allianspartierna att samarbetet mellan Norrlandslänen måste komma igång på riktigt. Den bild som företrädarna lyfter fram att det finns mycket som kan förändras och utvecklas delas inte i det yttrande över motionen som presenterades i samband med att motionen behandlades i regionfullmäktige den 25 april.

  I motionsyttrandet menas att samverkan pågår sedan flera år genom Norrlandstingens regionförbund (NRF) och att samverkan mellan...

 • Satsa på Primärvården!

  Sverige satsar i jämförelse med övriga EU väldigt lite resurser på primärvården. Västernorrland tillhör de landsting i Sverige som satsar minst! Samtidigt genomförs stora förändringar inom sjukhusvården i vårt län som påverkar primärvården. I den av landstingsfullmäktige antagna målbilden så lyfts vikten av att stärka primärvården och dess 1:a linjes ansvar. Men tyvärr har vi inte sett något intresse från nuvarande majoritet att tillföra de resurser som behövs.

  Under förra mandatperiod...

 • Ge 30 miljoner mer till primärvården – insatserna ska ske på rätt nivå

  Sjukvård Klubban har fallit på höstens sista landstingsfullmäktige där vi har fattat beslut om budget för 2017. Utöver att brottas med underskott har vi ett splittrat län med demonstrationer och en majoritet som håller fast vid en kritiserad linje. Därför är det viktigt att komma ihåg de utmaningar som landstinget står inför. Vi behöver komma tillrätta med underskottet och för det behövs en dialog mellan politik, verksamhet och invånare.

  Vi i Vårdalliansen delar majoritetens utgångspun...

 • Medborgarnas förtroende är den viktigaste frågan

  Vårdalliansen vill att Västernorrland ska vara ett av de bästa landstingen vad gäller medborgarnas förtroende. Detta har varit vår målsättning de senaste fyra åren och kommer fortsättningsvis att vara vår viktigaste fråga. Invånarna ska känna trygghet att de får en jämlik vård, känna tillit att skattemedel används på ett effektivt sätt, uppleva att länet utvecklas på ett hållbart sätt tillsammans med personer, idéburen sektor och näringsliv. Vården i Västernorrland har gjort en otrolig resa d...

 • Så här prioriterar vi i landstingspolitiken

  Politiken har stort ansvar för att se till att det finns stöd för barn och ungdomar. Tyvärr kan vi se en ökande psykisk ohälsa bland unga människor.

  Regeringen har skärpt vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin, vilket har kortat väntetiden fram till den första kontakten med vården. Men fortfarande tar det för lång tid från bedömning till behandling, det vill säga tiden mellan det första och andra besöket.

  Socialminister Göran Hägglund aviserar nu krav på en skärpning som v...

 • Landstinget ska kännetecknas av förtroende

  Förtroende för hälso- och sjukvård är a och o för att du som medborgare ska känna trygghet vid ohälsa eller sjukdom. Därför har vi sex partier i Vårdalliansen som mål att Landstinget Västernorrland till 2014 ska vara ett av de fem bästa landstingen vad gäller medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården.

  Vi satsar nu extra resurser på att öka patientsäkerheten inom vården. Genom att förhindra till exempel felmedicinering, infektioner, smittspridning, fallskador och liggsår i samba...

 • Vårdalliansen styr Landstinget Västernorrland framåt

  Det har nu gått ett halvt år sedan vi i Vårdalliansen tog över makten i landstinget Västernorrland. Vi övertog ett landsting i minst sagt dåligt skick vilket innebar en början fylld av utmaningar och kantad av farthinder.

  Trots att det återstår en hel del utmaningar har vi redan hunnit vidtagit många nödvändiga åtgärder för att göra landstinget till en effektiv organisation som våra medborgare och medarbetare kan vara stolta över.

  De svårigheter vi i Vårdalliansen hittills mött ...

 • En framtid med Vårdalliansen

  Replik till Anders Karlsson, 4 september. Nej, Anders Karlsson, du har fel. Sollefteå sjukhus har en framtid även när Vårdalliansen bestämmer. Göran Solsjö och jag skrev i en tidigare insändare i TÅ i samma fråga i juni 2010 så här: ”För att Sollefteå ska fortsatt kunna vara ett tillräckligt attraktivt sjukhus måste akuta samt opererande verksamheter finnas kvar.

  Skulle det visa sig att patientsäkerheten, som måste prioriteras främst, inte kan tillgodoses, blir det kärvt och snabba bes...

 • Budgetanförande i landstingsfullmäktige 27 november 2003

  Vi står i dag inför ett landstingsfullmäktige som kommer att ställa extra stora krav på oss som förtroendevalda politiker. Vi ska besluta om en budget inför verksamhetsåret 2004, som i sin tur kommer att ge signaler direkt till verksamheten och hur den ska bedrivas.

  Låt mig ge en kort resumé

  Vi har flera år bakom oss som har präglats av ekonomiska problem, dålig budgetuppföljning med budgetöverskridanden på flera hundra miljoner. Under 2001 och 2002 blev vården 600 miljoner dyra...

 • Lägg ut Landstingsfastigheter på entreprenad!

  Vårdalliansen har förut påpekat att vårt landsting har större lokalytor än jämförbara landsting. Detta förhållande kvarstår alltjämt, trots att majoriteten upprepade gånger utlovat minskningar. Detta medför bl a en förhöjd kostnadsnivå som dränerar sjukvården på ekonomiska resurser.

  Lokaler som inte används eller inte behövs för landstingets verksamhet ska säljas eller rivas. Vakanta ytor har under senare år i stället ökat inom vårt landsting från 37 000 m2 till 40 000 m2. Den ”h...