• Viktigt att stärka sjuksköterskornas yrkesroll och deras arbetsvillkor

  Kristdemokraterna ser ett behov av att ytterligare förstärka sjuksköterskornas yrkesroll och deras arbetsvillkor. Ett sätt kan vara att inför AT-tjänstgöring för sjuksköterskor. Mona Hammarstedt har därför i en interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) ställt frågor kring detta.

  Sedan hösten 2015 ges en fördjupad introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor. Detta program är tänkt att pågå fram till och med maj 2016 och innebär att man vid sidan av den...

 • AT-tjänstgöring för sjuksköterskor

  Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: Sjukvården kräver alltmer specialistkunskaper och har ett allt mer uppskruvat arbetstempo. Detta ökar kraven på arbetsgivarna att ge nyutbildad personal tid att växa in i rollen och ansvaret.

  Den 9 september 2015 införde landstinget Västernorrland en fördjupad introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor där man, vid sidan av den lokala arbetsplatsintroduktionen, under fyra och en halv dagar får praktisk träning med teori ...

 • Interpellationssvar: Landstingsdirektörens uppsägning

  Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Frågor – Har landstingsdirektören gått självmant? – I så fall med vilken rätt har Erik Lövgren frångått avtalet och skrivit under en överenskommelse om denna fallskärm? – Om landstingsdirektören inte har avgått på egen begäran: På vilken grund har han då blivit uppsagd?

  Svar: Anders L Johanssons chefsavtal, reglerar uppdraget som Landstingsdirektör. I avtalet framgår at...

 • Interpellation: Landstingsdirektörens uppsägning

  Interpellation till landstingsstyrelsens vice ordförande angående landstingsdirektörens uppsägning

  På allehanda.se kan vi i en artikel den 20 oktober läsa att Landstingsdirektören har sagt upp sig. I tidningsartikeln framgår att landstingets direktör Anders L Johansson funderat på om han ska fortsätta en tid och att ingen har bett honom sluta. Landstingsstyrelsens vice och för närvarande tillförordnade ordförande, Erik Lövgren, påtalar i artikeln att han är nöjd med hans arbete. Enligt...

 • Svar på interpellation om frågor kring utbetalning av avgångsvederlag

  Kerstin Nygren, ordförande i kultur-, utbildnings- och forskningsdelegationen, lämnade följande svar på Roger Bergs interpellation om frågor kring utbetalning av avgångsvederlag:

  Både landstingets revisorer och förvaltningsledningen inom Regional Utveckling har riktat anmärkningar mot musikchefen.

  Förutom den kritik revisorerna framförde i sin granskningsrapport om internkontroll inom Regional Utveckling, hade förvaltningsledningen redan uppmärksammat andra allvarliga brister.

 • KdS Västernorrlands Hälso- & sjukvårdspolitiska handlingsprogram 1995-1998

  Förord Värdig vård – en mänsklig rättighet!

  Hälso- och sjukvård är tillsammans med omsorg av äldre och handikappade, hörnpelare i vår välfärd. Kristdemokraterna har alltid satt dessa områden högt i den politiska debatten.

  KdS i Västernorrland presenterar nu det program som vi kommer att arbeta efter i landstinget under den kommande valperioden. Det saknar löften därför att de är meningslösa i en föränderlig tid. Men programmet visar vad vi vill! KdS politik styrs av våra grundläg...

 • Svar på fråga angående fri bensin – utmanande förmån

  Sverker Ågren har frågat om jag är beredd att avskaffa förmånen ”fri bensin” för chefer som i avtal har rätt att disponera sin leasingbil för privat körning.

  Fri bensin för privat körning existerar inte. Varje chef betalar till landstinget 1 500 kronor per månad för bensinkostnader. Detta motsvarar en körsträcka av cirka 2 500 mil per år. Till detta kommer beskattning av förmånsvärdet med cirka 2 300 kronor per månad. Den totala kostnaden för tjänstebilsinnehav blir cirka 4...