• Svar om Hampnäs folkhögskola

  Svar på insändare ”Kvar står nu tomma lokaler” 1/8 ang Hampnäs:

  Hampnäs folkhögskolas historia och framtid lockar fortfarande till inlägg i ÖA. Jag ska försöka besvara frågor som Birgitta Martinson ställer den 1 augusti med bland annat den senaste informationen om försäljningen av Hampnäsudden.

  Men först bakgrunden: Landstingets tidigare mycket stora ekonomiska bekymmer medförde 2009 ett stort krav på neddragning av kostnader inom Regionala nämnden.

  En av åtgärderna blev ...

 • Utmanande att ge alla ett gott liv

  Så länge jag har arbetat politiskt, har Kristdemokraterna lyft fram äldre- parallellt med familje- och miljöfrågorna. De tre områden vi ser som själva grunden i vår politik, vi har valt att föra deras talan som inte själva kan strida på barrikaderna.

  Ett gott liv hela livet är en vacker målsättning men kräver ett stort engagemang. För cirka 15 år sen bildades på initiativ av professor Jerzy Einhorn Seniorförbundet inom KD för att främst jobba för god omsorg för äldre. Hans politiska en...

 • Absolut lysande affär!

  Jag måste erkänna att jag lidit med Mats Odell (kd) över all kritik han under det senaste året fått för sitt svåra uppdrag att sälja en handfull statliga bolag. Nu har han visat, med Vin & Sprit-affären, att han ändå är rätt man för detta uppdrag och att denna del av försäljningsuppdraget blev mycket bra för oss skattebetalare. Det är glädjande att statens dubbelmoral nu upphört.

  Sverige ska stå upp för en kraftfull alkoholpolitik, byggd på solidaritet och omtanke om folkhälsan. A...

 • Ersätt kvinnor rättvist i patientförsäkringen

  Landstinget Västernorrland har en omfattande och oftast bra fungerande patientförsäkring via det gemensamma bolaget LÖF. Men det finns brister: Regelverket vid förlust av inre organ leder till orättvis ersättning. Om en manlig patient förlorar en testikel (men har kvar den andra i full funktion) räknas förlusten som lika med fem procent invaliditet. Om däremot en kvinna förlorar en äggstock vid en åtgärd i vården, utgår ingen ersättning alls!

  En sådan skada inom sjukvården inträffar va...

 • Avgift i stället för villaskatt

  Håkan Lindén vid Villaägarna nämner i en insändare att åtminstone ett parti har idéer om hur fastighetsskatten ska kunna avskaffas. Det är förmodligen kristdemokraterna han tänker på.

  Vi vill avskaffa fastighetsskatten och ersätta den med höjd reavinstbeskattning vid försäljning, från dagens 20 procent till 30 och ett halverat uppskov vid försäljning.

  Dessutom vill vi införa en kommunal avgift om maximalt 2 800 kronor för att täcka kommunens kostnader, exempelvis gatubelysning o...

 • Polisen klarar inte vardagsbrottsligheten

  Socialdemokraterna har slutat försöka. I stället har man filat på sina formuleringar, som man framför som ett mantra, om och om igen. ”Den största satsningen på polisen någonsin”, påstår Thomas Bodström att regeringen nu gör. Men polisen har bekymmer. Enligt en undersökning publicerad av Ekot den 21 februari visar det sig att många kommuner anser att polisens resurser inte räcker till.

  I bara femton fall av hundra anmälda brott kan en gärningsman bindas till brottet. Poliss...

 • Persson lånar 5 miljoner i timmen

  Den som är satt i skuld är inte fri är ett uttryck som statsministern nu och då brukar använda sig av. Nu lever vi i en högkonjunktur som vi inte upplevt på länge. Världens ekonomier går på högvarv. För Sverige går det också bra.

  Trots det så lånar nu staten nu mer och mer pengar till sina utgifter. I år ökar statsskulden med 54 miljarder kronor. Ja, du läste rätt. 54 tusen miljoner kronor. Nästa år ytterligare 40 miljarder och valåret 2006 ytterligare 50 miljarder.

  Göran Persso...

 • KdS försvarar vården!

  Även kommunalrådet Calle Mähler (s) drömmer om att vinna poänger i den politiska debatten (NN 21/8 1992). Vi frestas också av det ibland. Men ingen har något att vinna i debatten om Sollefteå sjukhus! Det måste vara lockande att kränga över ansvaret på problemen på den nya regeringen, men förklaringen är inte så enkel. Faktum är att beslutet om sparkravet 100 Mkr 1993 samt ytterligare lika mycket 1994 fattades innan regeringens nya indragningar var kända. Sparkraven på landstinget 1993 blev a...

 • 08-maffian värd min röst?!

  Socialdemokraterna slutspurtar med nya affischer. Tre Stockholmare blickar emot mig och begär mitt stöd för en stark regering. Men är inte 08-frågorna tillräckligt uppbackade? Jag tycker det behövs fler från mitt eget län som vet hur vi har det. Bättre Jan Erik Ågren än Allan Larsson tycker jag!

  ”fundering”

  Insändare 1991-09-03 inför valdagen.

  Landsbygd | insändare · Jan-Erik Ågren · valaffisch · val 1991