• Jobben ger välfärden

  Genom att få in fler personer i arbetslivet och få människor att lämna utanförskapet så säkrar vi den framtida välfärden som vi alla tar för givet. Det skriver alliansens riksdagsledamöter i Västernorrland i ett svar till Peter Wiklund (22/4).

  Skillnaden mellan att arbeta och att inte arbeta måste öka. Det var ett av de budskap som alliansen hade inför valet 2006 tillsammans med att det måste löna sig från att gå från utanförskap till ett arbete.

  Därför har vi riktat jobbavdrage...

 • Absolut lysande affär!

  Jag måste erkänna att jag lidit med Mats Odell (kd) över all kritik han under det senaste året fått för sitt svåra uppdrag att sälja en handfull statliga bolag. Nu har han visat, med Vin & Sprit-affären, att han ändå är rätt man för detta uppdrag och att denna del av försäljningsuppdraget blev mycket bra för oss skattebetalare. Det är glädjande att statens dubbelmoral nu upphört.

  Sverige ska stå upp för en kraftfull alkoholpolitik, byggd på solidaritet och omtanke om folkhälsan. A...

 • Sluta fabulera om rättvisemärkt kaffe

  Det är endast en bråkdel av det högre pris som rättvisemärkt (RM) kaffe säljs för, som når de fattiga RM-kaffeodlarna, påstår Lydiah Wålsten & Karl Malmqvist (L&K) i en fabulös artikel ST den 23/1.

  Detta uttalande visar att man inte förstår RM-konceptet, eller snarare, man vill inte förstå. Hur mycket bättre betalt får de kaffebönder som inte har sin produktion RM-godkänd? De får inte ens hälften betalt, många gånger. L&K försöker medvetet att vilseleda oss konsumenter.

 • Vi bygger ett justare Sverige

  När vi kristdemokrater nu åter, för andra gången, befinner oss i regeringsställning, har vi fått möjligheten att förverkliga flera av våra viktigaste visioner. Detta syns nu på flera områden.

  För oss har människovärdet inget bäst-före-datum. Det är viktigt att vi bättre tar hand om våra äldre i samhället. Under förra regeringens senaste 12 år vid makten minskade antalet platser inom äldreboenden radikalt.

  Nu har kristdemokraterna istället infört ett investeringsstöd på en halv ...

 • Rekordstark ekonomi följs av nya reformer

  Det går bra för Sverige och för Västernorrland. Vår ekonomi utvecklas nu mycket starkt. Fler får jobb, samtidigt som färre är sjukskrivna, arbetslösa och i arbetsmarknadsåtgärder.

  Sedan valet i september förra året har mer än 1 100 fler Västernorrlänningar ett jobb att gå till varje dag. Vårt län som tidigare var ett av de hårdast drabbade när det gäller arbetslöshet i synnerhet bland unga, har tack vare en fortsatt stark konjunktur och alliansregeringens åtgärder för fler jobb, fått n...

 • Avgift i stället för villaskatt

  Håkan Lindén vid Villaägarna nämner i en insändare att åtminstone ett parti har idéer om hur fastighetsskatten ska kunna avskaffas. Det är förmodligen kristdemokraterna han tänker på.

  Vi vill avskaffa fastighetsskatten och ersätta den med höjd reavinstbeskattning vid försäljning, från dagens 20 procent till 30 och ett halverat uppskov vid försäljning.

  Dessutom vill vi införa en kommunal avgift om maximalt 2 800 kronor för att täcka kommunens kostnader, exempelvis gatubelysning o...

 • Öppet brev till Länspolismästaren i Västernorrland

  Genom åren har vi förlitat oss på den svenska flyktingpolitiken som human och generös. Den som flytt från sitt land, och där lämnat allt som varit kärt och till synes oersättligt, måste ju ha haft mycket starka skäl för att bryta upp och söka en ny identitet i en främmande del av världen. Man har flytt för sitt livs skull, för sitt och sin familjs överlevnads skull.

  De senaste årens uppmärksammade fall i vårt land av inhuman och vid ett flertal tillfällen oacceptabel avvisning har, til...

 • Svar på interpellation angående försämrade lunchvanor

  Landstinget Västernorrland arbetar för LIV OCH HÄLSA. Redan i det hälsopolitiska programmet HÄLSAN FRAMFÖR ALLT inför 90-talet sägs om kost att:

  Näringsriktig mat befrämjar god hälsa. Det finns anledning att anta att många sjukdomar beror på felaktiga kostvanor.

  Inom Västernorrlandsprojektet mot hjärt-kärlsjukdomar 1986-1995 pågår många aktiviteter angående kosten.

  Framförallt hälsoplanerarnas och dietisternas arbete i primärvården mot handeln och restaurangerna i länet. ...

 • Interpellation: Hälsa och kost, spoileras genom försämrade lunchvanor?

  I junimötet 1986 antog landstinget det hälso- och sjukvårdspolitiska programmet inför 90-talet ”Hälsan framför allt”. Programmets mål är hälsofrämjande miljöer och livsstilar.

  I det förnyelseprogram ”Liv och hälsa i Västernorrland” som presenterades under våren 1990 utvecklas detta vidare. Där sägs att landstinget har uppdraget att verka för att länsinnevånarnas liv och hälsa. Inte bara genom hälso och sjukvård, utan i vid genom allt som bidrar till livsmiljön.<...

 • Särskilt remissyttrande avgivet över ÄDEL

  Etik och människovärde i vården

  Det är nödvändigt att de etiska frågorna lyfts fram när vi behandlar vårdfrågorna. Det finns anledning att fråga sig om det är människovärdet eller penningvärdet som varit styrande för utformningen av de lösningar som redisats. För oss är det uppenbart att de teoretiska organisationsskisserna fått för stort utrymme i ÄDEL.

  Pensionärerna som grupp betraktas ofta felaktigt som ett problem. Det är angeläget att ett mänskligt synsätt får genomslag. Pensionär...