• Kämpa för familjens funktion

  Jag måste säga att jag är mer orolig för de liberala värderingarna, som Sundsvalls Tidnings ledarskribent Sofia Mirjamsdotter skriver om, än för tankesmedjan ”Familjen först”. Mirjamsdotter har rätt i att Sverige är extremt ur ett globalt perspektiv då det gäller våra värderingar, detta är i de allra flesta fall något bra. Men när man drar individualismen till sin spets, isolerar varje människa till att handla om en helt enskild individ, då missar vi det fantastiska med att vi är ...

 • Politiker ska inte detaljstyra familjer

  I förra veckan kunde vi höra att socialdemokraterna tagit beslut på sin kongress att gå vidare med förslaget om tvångskvotering av föräldraförsäkringen, 50 procent till vardera förälder.

  Man kommer att redan från årsskiftet öronmärka en tredje månad för papporna. Vi kristdemokrater vill gå i helt motsatt riktning.

  Socialdemokraterna hänvisar till att kvinnor i dagsläget tar ut majoriteten av försäkringen de första två åren. Men är det verkligen orimligt att kvinnor, som i sin kr...

 • Interpellationssvar angående fler familjecentraler

  Jag vill börja med att tacka för interpellationen. Jag gör även en kort reflektion över att frågan kanske borde ha ställts till ordförande i Vårdvalsutskottet, då Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden endast är utförare av landstingsdriven primärvård.

  Jag delar interpellantens positiva inställning till familjecentralernas värde, där basen är den allmänna mödra- och barnhälsovården i samverkan med öppen förskola samt en förebyggande individ- och familjeomsorg.

  Huvudmännens...

 • Interpellation: Fler familjecentraler

  En familjecentral är en viktig mötesplats där barnfamiljer får tillgång till mödravård, barnavårdcentral, öppen förskola och socialtjänst på ett och samma ställe. Inte minst ger familjecentralerna asylsökande familjer stärkta möjligheter att få en lyckad integration i det svenska samhället.

  Genom denna samverkan, med både kommunal och landstingsdriven verksamhet, når man lättare familjer och får utökade möjligheter att arbeta mer aktivt med förebyggande och stödjande insatser för barn ...

 • Interpellation: Hur kan kollektivtrafiken bli mer rättvis, attraktiv och familjevänlig?

  Vi har som ledord i Regionala utvecklingsstrategin RUS ”Ett stolt och attraktivt Västernorrland”, en offensiv ansats. Många yngre familjer vill gärna bo där man inte nödvändigtvis måste ha en bil för att lösa sina transporter. Modern kollektivtrafik är då en viktig service. Länet har investerat kraftfullt på senare tid och den regionala tågtrafiken visar stadigt ökande resande i länet. Tågen är moderna och givetvis tillgängliga. Plats finns för barnvagnar etc. Stadstrafik i några ...

 • Barn – en viktig byggsten

  Underubriken ”Partiernas nyårslöften” fanns i Tidningen Ångermanland på den liberala ledarsidan den 31/12. Författare till ledaren var Lars Kriss, ledarskribent på Liberala nyhetsbyrån. I inlägget raljerar han med alla partier, något som hör till den politiska debatten. Alla partier fick en släng av sleven av hur han uppfattar de olika partierna och tips på passande nyårslöften inför 2014. Lars Kriss uppmuntrar Kristdemokraterna att bli relevantare. Att KD:s kärnfråga verkar ha blivit att sju...

 • Sverige – det bästa landet att växa upp i

  Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Därför vill vi Kristdemokrater genomföra en politik som förbättrar förskola, skola och möjligheter för unga att få jobb. Men också en politik som stärker familjers möjlighet att forma sin egen vardag och ge utrymme för tid med barnen.

  Hur våra barn och unga mår är viktigt här och nu för varje enskilt barn. Men också för samhället i stort. Vilket Sverige vi får i morgon avgörs i stor utsträckning av hur vi tar hand om våra barn och un...

 • Barns rätt till sommarlov

  Sommarlovet har börjat med något kallt väder för Västernorrlands alla barn och ungdomar. Det finns en mängd förväntningar inför sommarlov och det är något som många längtar till.

  Vår förhoppning är att vårt läns barn och ungdomar ska känna att de växer upp i ett samhälle där de uppskattas och har tillgång till olika utvecklande fritidsaktiviteter.

  Alla barn och ungdomar har rätt att få njuta av ledighet, att ha en meningsfull fritid, veta att skolan har hög kvalité och att det f...

 • Vi säger nej till tvångsdelad föräldraförsäkring

  Kristdemokraternas familjepolitik utgår från barnen och deras behov av tid tillsammans med sina föräldrar. Just därför behöver barnfamiljernas möjligheter till flexibla val öka, inte beskäras ytterligare. Staten ska inte fatta beslut som föräldrarna är bättre lämpade att fatta. Föräldraansvaret behöver stärkas, inte försvagas.

  Föräldrar har redan i dag en lagstadgad rätt till hälften av föräldrapenningdagarna vardera. Det finns ingen som kan tvinga dem att överlåta dagar till varandra....

 • Föräldraledigt bör heta föräldraarbete

  I dag firar vi mors dag. En dag för att hylla alla mammor och de insatser som de gör för sina barn och familjer.

  Familjepolitiken fastnar ofta i diskussioner som förutsätter att man talar om medelklassfamiljer där båda föräldrarna finns närvarande.

  Men en politik med barnens bästa i centrum måste se att det finns andra sammansättningar och förutsättningar som barn växer upp med. En grupp som ofta blir förbisedd är ensamstående föräldrar som har svårt att få tiden och pengarna at...