• Svar på interpellation angående subventionering av preventivmedel

  Sverker Ågren ställer i en interpellation frågor om subventionering av preventivmedel.

  Vi har alltför många aborter, ökningen är dock inte lika påtaglig inom Västernorrland som i övriga landet.

  Inom Landstinget Västernorrland har stora utbildnings- och informationsinsatser gjorts. Dels i landstingets egen regi, dels genom samarbete med andra myndigheter.

  Det abortförebyggande arbetet kan ej ses som en enskild fråga utan måste kombineras med insatser för att minska spridni...

 • Svar på interpellation om vuxenhabilitering i Västernorrlands län

  KDS har i en interpellation ställt frågor om vuxenhabiliteringen i Västernorrland.

  Behovet av vuxenhabilitering uppmärksammades redan i samband med barnhabilteringsutredningens arbete 1987-1988. Det ansågs då att barnhabiliteringen skulle utredas och utvecklas i första hand. En utvärdering av barnhabiliteringen pågår just nu och väntas vara färdig i juni 1991.

  Barnhabiliteringen inriktas mot barnens och familjens behov och står till förfogande tills den unge är omkring 20 år. Re...

 • Svar på interpellation angående försämrade lunchvanor

  Landstinget Västernorrland arbetar för LIV OCH HÄLSA. Redan i det hälsopolitiska programmet HÄLSAN FRAMFÖR ALLT inför 90-talet sägs om kost att:

  Näringsriktig mat befrämjar god hälsa. Det finns anledning att anta att många sjukdomar beror på felaktiga kostvanor.

  Inom Västernorrlandsprojektet mot hjärt-kärlsjukdomar 1986-1995 pågår många aktiviteter angående kosten.

  Framförallt hälsoplanerarnas och dietisternas arbete i primärvården mot handeln och restaurangerna i länet. ...

 • Svar på interpellation om Polisanmälan av stölder från utvecklingsstörda

  Ordföranden i omsorgs- och sociala nämnden Inez Sandberg lämnar följande svar på Sverker Ågrens interpellation angående polisanmälan av stölder från utvecklingsstörda:

  ”Sverker Ågren (kds) har frågat mig i en interpellation om inte stölder från utvecklingsstörda skall polisanmälas.

  Som princip gäller att oegentligheter polisanmäles.

  Som arbetsgivare måste vi i varje enskilt fall göra bedömningar och överväganden av sådana ärenden utifrån omfattning, omständigheter, ...

 • Svar på interpellation om vad som görs för de åldersdementa i Sollefteå

  Sverker Ågren (KdS) har i en interpellation frågat vad sjukvårdsdirektionen har för planer för de åldersdementa i Sollefteå.

  1. Målsättningen är självklart att skapa gruppboenden för alla gamla glömska (dementa) som behöver denna vårdform. En gemensam planering görs med Sollefteå kommun.

  2. En inventering pågår för närvarande.

  3. De ålderdementa bor och vårdas precis som interpellanten tror i den egna bostaden, på servicehus, ålderdomshem, sluten sjukvård och sjukhem.

  ...
 • Svar på interpellation angående sänkning av alkoholkonsumtionen

  Svar på interpellation från Göran Sydhage och Sverker Ågren angående handlingslinjer för sänkning av alkoholkonsumtionen:

  Göran Sydhage och Sverker Ågren har frågat mig om landstingets handlingslinjer för att misnka alkoholkonsumtionen i länet. I programmet för hälso- och sjukvård inför 90-talet är förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar det främst prioriterade. Rökning tillsammans med kostvanor är de enskilda faktorer som mest påverkar hjärt-kärlsjukligheten. Därför har ett åtgärdspr...

 • Svar på interpellation angående oblekt papper

  Vi har noggrant undersökt möjligheterna i allt större utsträckning använda s k oblekt papper, ett papper som bleks enligt miljövänligare metoder och tillverkas av mekanisk pappersmassa. Tidigare försök har medfört problem i kopieringsapparater. Papperet dammar mer än det av konventionell typ vilket inverkar på arbetsmiljön och kan medföra allergiska reaktioner. Arkivbeständigheten har också undersökts. Vi gör nu försök med ett papper av den typ som nämnes i motionen. Ett exempel på detta är a...

 • Svar på interpellationer om beredskap vid strålningsrisk

  Svar på Sverker Ågrens (KDS) och Ingvar Byströms (C) interpellationer om landstingets beredskap vid strålningsrisk efter katastrof

  Den fruktansvärda reaktorolyckan i Tjernobyl medförde som känt är att Västernorrland drabbades av det kraftigaste nedfallet av radioaktivt stoft i landet. I dag är vi det enda län som fortfarande efter 8 veckor efter händelsen ännu inte är friklassat.

  KDS-interpellationen innehåller fem frågeställningar.

  1. Vad innebär den ökade radioaktiva st...