• Interpellation: Kan socialdemokraterna bestämma sig om patientavgiften?!

  Vid det första sammanträdet med den nya landstingsstyrelsen den 24 januari, fanns på föredragningslistan ett ärende angående förslag till nya patientavgifter. Vid sittande bord meddelade landstingsrådet Stig Andersson att ärendet lyft ut dagordningen. Som ordförande har han suverän rätt att bestämma detta, så det var ingen idé att protestera.

  Med stigande förvåning och växande oro måste jag ifrågasätta om socialdemokraterna medvetet förhalar en viktig avgiftsreform. Vi i KdS anser att ...

 • Interpellation: Angående avgift på sjukhusvård från årsskiftet

  Vid årsskiftet börjar det nya arbetsgivaransvaret för sjukperioder upp till 14 dagar att gälla. En konsekvens som hittils inte uppmärksammats är att Försäkringskassan inte längra kan handlägga inkasseringen av avgiften för sjukhusvård. Det har man tidigare gjort genom avdrag på sjukersättningen.

  För de flesta som får sjukersättning och varit inlagda på sjukhus, gör man ingen större notis om detta avdrag. MEn så kommer det inte att bli framöver: Om inget annat system införs, kommer pati...

 • Akuta insatser krävs för att ge utvecklingsstörda rätt till laglig behandling!

  KdS landstingsgrupp besöker idag Omsorgsförvaltningens distriktskontor i MEdelpad idag. I samband med detta talar KdS gruppledare i landstinget SVERKER ÅGREN på ett torgmöte i Sundsvall. Han menar att det nu är hög tid att ta itu med de allvarliga frågorna inom vården, nämligen bristerna i vård och omsorg om de utvecklingsstörda, de långtidssjuka och de riktigt gamla.

  Allt fler utvecklingsstörda nekas insatser, t ex gruppboende, korttidsboende, kontaktperson, sjukgymnastik etcetera, me...

 • Socialdemokraternas prioriteringar ger inga nya pengar till vården!

  Vid den pågående kongressen som Landstingsförbundet håller i Kalmar, debatterades på torsdagen vårdens resurser.

  Chatrine Pålsson, KdS, kritiserade i ett inlägg det planmässiga tänkandet inom sjukvårdssystemet. Hon menade att det orsakar brister som ytterst drabbar de äldre och långvarigt sjuka.

  ”Deras synpunkter och önskemål måste uppvärderas. Ett ökat patientinflytande och en verklig valfrihet är mer än bara ord!” sa Pålsson vidare.

  Inför 90-talets krav på p...

 • Interpellation: Kan subventioner av preventivmedel förbygga aborter?

  Till ordföranden i HSD, Alf Wedin (s)

  Om man ser på hur tonårsaborterna utvecklats under 80-talet, kan man konstatera att en minskning skett fram till 1985, varefter antalet aborter åter ökar. 1190 verkar ökningen ha upphört. Året innan ökningen började infördes den s k tremånadersregeln, vilket innebar att kostnaderna för t ex P-piller fyrdubblades. Givetvis kan man inte utesluta att det finns ett samband mellan den höjda kostnaden och det faktum att antalet aborter stigit.

  Tit...

 • KDS kräver gruppboendet tungviktaren i Sollefteå till demensvården – inte till omsorgerna!

  I en framställan till landstingets FU den 21 mars begär landstingets omsorgsförvaltning extraanslag för start av gruppboenden i Sollefteå och Kramfors.

  Sollefteå hälso- och sjukvårdsförvaltning har uppfört en gruppbostad för dementa som stod färdig sommaren 1990 men kunde av ekonomiska skäl inte tas i bruk under året som planerat. Omsorgen erbjöds då ta över boendet.

  Enligt min mening måste en prioritering göras mellan dessa verksamheter och alla sakskäl talar då för att eventue...

 • Kostnadskrisen för pensionärerna kräver snabba åtgärder!

  KdS gruppledare i landstinget Sverker Ågren, Sollefteå, deltog på onsdagskvällen i ett möte om KdS i Bredbyn. Han talade bland annat om KdS syn på hur vård och omsorg ska utformas under 90-talet. En annan fråga som Ågren tog upp gäller de kraftiga standardsäkningar som drabbat många pensionärer:

  – ”Det krävs nu en omedelbar insats från landstinget och länets kommuner för att inte ett storta antal pensionärer ska tvingas till att söka socialhjälp på grund av alla kostnadsökn...

 • Svar på fråga angående fri bensin – utmanande förmån

  Sverker Ågren har frågat om jag är beredd att avskaffa förmånen ”fri bensin” för chefer som i avtal har rätt att disponera sin leasingbil för privat körning.

  Fri bensin för privat körning existerar inte. Varje chef betalar till landstinget 1 500 kronor per månad för bensinkostnader. Detta motsvarar en körsträcka av cirka 2 500 mil per år. Till detta kommer beskattning av förmånsvärdet med cirka 2 300 kronor per månad. Den totala kostnaden för tjänstebilsinnehav blir cirka 4...

 • Fråga: Fri bensin – utmanande förmån

  Landstingen har nyligen tecknat avtal som ger chefstjänstemän möjlighet att erhålla förmånsbil. Inte fullt så uppmärksammat är att förmånen också gäller landstingsråd. Jag kan acceptera att en arbetsgivare som landstinget inför denna förmån, men tidpunkten är sällsynt illa vald. Reaktioner utifrån det så kallade fältet har ju varit ganska kraftfulla. Visst får tjänstemännen själva betala en del av kostnaden, det vet jag, men förmånen är ändå tämligen frapperande.

  Men det är direkt upps...

 • Interpellation: KdS får rätt om nya vårdskolan i Sollefteå

  ”Landstinget har gett klartecken till en ny vårdskola vid GB-skolan i Sollefteå.”

  Detta deklarerade Gunvor Eriksson (s), ledamot av landstingets kultur- och utbildningsnämnd vid kommunfullmäktiges sammanträde i Sollefteå i veckan.

  Jag är den första att välkomna en ny vårdskola vid GB, fjärran ifrån det ombyggda Vårdhem 1 som landstinget (läs Stig Andersson) beslutade om förra hösten. KdS stred ensam mot beslutet men jag tycker att vi verkar få landstinget med på en o...